NSA: podstawą opodatkowania będzie przyrost majątku

Ważnym jest ustalenie, czy podatnik w skutek zniesienia współwłasności uzyskał większy udział niż początkowo miał we wszystkich nieruchomościach. Jeśli tak, to podatek płaci się jedynie od tej...

01.02.2018

NSA: fiskus nie ma obowiązku pouczać

Podatnik ma obowiązek zapłacić podatek wynikający z deklaracji, nawet jeśli nie ma jeszcze ostatecznego wyniku kontroli podatkowej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

31.01.2018

NSA: klisza zdjęć RTG należy się pacjentowi

Pacjent

Rzecznik Praw Pacjenta przegrał sprawę przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, gdyż przyjął, że dokumentacja medyczna pacjentki to akt wewnętrzny i jest własnością szpitala.

31.01.2018

Sąd: rażenie zatrzymanego paralizatorem to tortury

Lubelski sąd stwierdził we wtorek, że rażenie zatrzymanego paralizatorem to tortury i skazał policjantów na surowe kary. - To bardzo ważny wyrok, w którym polski sąd po raz pierwszy dokonał tekiej...

30.01.2018

Poznań wygrał spór o zamówienie z wolnej ręki

Zamówienia publiczne

Miasto Poznań - Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji wygrały w pierwszej instancji spór z Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, który domagał się stwierdzenia nieważności umowy zawartej w 2009 roku...

29.01.2018