SN: lekarski błąd nie ukarany z powodu przedawnienia

Chirurg zaniedbał pacjentkę, przez co doprowadził do powikłania po zabiegu, lecz nie został ukarany z powodu upływu terminu przedawnienia i błędów proceduralnych sądu. Sąd Najwyższy stwierdził, że...

01.08.2016

Konflikt interesów nowością w zamówieniach publicznych

Zamówienia publiczne

W ramach nowelizacji p.z.p. dokonano implementacji nowych dyrektyw zamówieniowych odnoszących się do zapobiegania konfliktom interesów. Wypełniając JEDZ wykonawca będzie musiał udzielić odpowiedzi na...

30.07.2016

TSUE: kryteriów oceny ofert nie określa się automatycznie

Zamówienia publiczne

Ustanawianie kryteriów oceny ofert w danym postępowaniu nie może następować automatycznie. Za każdym razem winno być przedmiotem szczegółowej kontroli w zakresie ograniczenia konkurencji i równego...

28.07.2016

WSA: recenzja naukowa jest tajemnicą

Recenzje wszelkiego rodzaju są tajemnicą przedsiębiorstwa - co jednoznacznie wynika z ustawy o zasadach finansowania nauki, a organ nie ma obowiązku ustalania zakresu tych recenzji - orzekł...

28.07.2016