Katarzyna Warecka

Katarzyna Warecka

Adwokat. W 2002 r. ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Prawo, a następnie aplikację prokuratorską. W 2006 r. ukończyła kurs An introduction to English Law and the Law of the European Union organizowany i prowadzony przez University of Cambridge, a w 2008 r. podyplomowe studia w zakresie Tłumaczeń Ekonomiczno-Prawnych w Biznesie - Język Angielski w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. W latach 2015/2016 prawnik-lingwista Służby Prawnej Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej. Od 2004 r. współpracuje z wydawnictwem Wolters Kluwers Polska sp. z o.o. w zakresie tłumaczeń orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz doboru merytorycznego i tłumaczenia tez z publikatora Common Market Law Review.

Artykuły autora

Strasburg: Dziennikarz może krytykować dziennikarza

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że zadośćuczynienie za uchybienie dobremu imieniu dziennikarza, który został skrytykowany przez innego dziennikarza w postach na blogu internetowym, stanowiło naruszenie prawa do wolności wyrażania opinii. Zdaniem Trybunału ochrona prawa do dobrego imienia musi zostać zrównoważona z ochroną wolności wyrażania opinii.

13.01.2021

Strasburg: Ustawowy obowiązek emisji reklamy społecznej nie narusza wolności mediów

Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Nałożenie na stację telewizyjną obowiązku emisji reklamy społecznej krytycznej w stosunku do mediów nie naruszył prawa nadawcy przekazu do wolności wyrażania opinii - stwierdził w niedawnym orzeczeniu Europejski Trybunał Praw Człowieka. I dodał, że nadawca winien akceptować krytyczne opinie na swój własny temat i dawać im miejsce ujścia w programach telewizyjnych.

05.01.2021

Strasburg: Uniewinnienie nie wyłącza odpowiedzialności cywilnej

Prawo karne Prawo cywilne

Uniewinnienie w sprawie karnej od zarzutu jazdy samochodem pod wpływem alkoholu nie zwalnia uniewinnionego z odpowiedzialności cywilnej za spowodowane szkody. A wyrok sądu cywilnego, w którym zasądzono odszkodowanie, nie narusza zasady domniemania niewinności - uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka.

16.12.2020

Strasburg: Wolność wypowiedzi sędziego nie jest nieograniczona

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sankcja dyscyplinarna dla sędzi - autorki artykułu prasowego, w którym ostro i nie przebierając w słowach skrytykowała przewodniczącą rumuńskiego Sądu Najwyższego, w tym odniosła się do jej życia prywatnego - nie stanowiła naruszenia prawa do wolności słowa - uznał w niedawnym orzeczeniu Europejski Trybunał Praw Człowieka.

14.12.2020
1  2  3  4  5  6  7  8  9    159