Katarzyna Warecka

Katarzyna Warecka

Adwokat. W 2002 r. ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Prawo, a następnie aplikację prokuratorską. W 2006 r. ukończyła kurs An introduction to English Law and the Law of the European Union organizowany i prowadzony przez University of Cambridge, a w 2008 r. podyplomowe studia w zakresie Tłumaczeń Ekonomiczno-Prawnych w Biznesie - Język Angielski w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. W latach 2015/2016 prawnik-lingwista Służby Prawnej Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej. Od 2004 r. współpracuje z wydawnictwem Wolters Kluwers Polska sp. z o.o. w zakresie tłumaczeń orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz doboru merytorycznego i tłumaczenia tez z publikatora Common Market Law Review.

Artykuły autora

Pracownik może krytykować pracodawcę i szefa

Prawo pracy Prawo unijne

Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, iż dyscyplinarne zwolnienie z pracy za przesłanie do wąskiej grupy pracowników e-maila z krytyką szefa i prawodawcy, stanowiło naruszenie wolności wyrażania opinii zwolnionego pracownika. Trybunał wskazał przede wszystkim, iż jakkolwiek e-mail był ostry, krytyczny i sarkastyczny, to skarżący nie zawarł w nim wypowiedzi wulgarnych i nienawistnych, a jego krytyka nie była bezpodstawna.

04.04.2024

ETPCz: Sędzia też człowiek, może publikować posty na Facebooku

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że sankcja dyscyplinarna dla sędziego za opublikowanie dwóch postów na Facebooku, na tematy dotyczące sądownictwa i spraw publicznych, stanowiła naruszenie wolności wyrażania przez niego opinii. W tej sprawie chodzi o sędziego rumuńskiego, który krytykował stan tamtejszego wymiaru sprawiedliwości. Trybunał podniósł, że sędziemu jak i innym osobom, przysługują w tym zakresie standardowe prawa wynikające z Konwencji Praw Człowieka.

03.04.2024

Zmuszanie do obniżenia poziomu naturalnego testosteronu we krwi to dyskryminacja

Prawo unijne

Europejski Trybunał Praw Człowieka, w wyroku z 11 lipca 2023 roku, uznał, że nałożenie przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych obowiązku obniżenia naturalnego poziomu testosteronu przez południowoafrykańską lekkoatletkę odbyło się z naruszeniem zakazu dyskryminacji. Chodziło również o prawo do poszanowania życia prywatnego oraz prawo do skutecznego środka odwoławczego.

28.07.2023

Strasburg: Zakaz aborcji może zaskarżyć tylko osoba, której on dotyczył bezpośrednio

Opieka zdrowotna

Skarga na obostrzenia polskich przepisów antyaborcyjnych może zostać złożona wyłącznie przez osobę, której zakaz taki dotknął bezpośrednio - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka. I dodał, że sama potencjalna możliwość takiego naruszenia nie wystarcza, ponieważ nie spełnia formalnych warunków wniesienia skargi do ETPC.

15.06.2023

Strasburg: Instytucje państwowe mogą przekazywać sobie dane, ale zgodnie z ustawą i z gwarancjami procesowymi

Administracja publiczna Prawo gospodarcze RODO

Organy ścigania mogą przekazywać legalnie zebrane dane o podmiotach gospodarczych innym organom państwa do wykorzystania w postępowaniu administracyjnym - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka. I przypomniał, że stosowanie takich środków musi być przewidywalne i zabezpieczone odpowiednimi gwarancjami dla osób, wobec których środki są stosowane.

22.05.2023
1  2  3  4  5  6  7  8  9    175