Katarzyna Warecka

Katarzyna Warecka

Adwokat. W 2002 r. ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Prawo, a następnie aplikację prokuratorską. W 2006 r. ukończyła kurs An introduction to English Law and the Law of the European Union organizowany i prowadzony przez University of Cambridge, a w 2008 r. podyplomowe studia w zakresie Tłumaczeń Ekonomiczno-Prawnych w Biznesie - Język Angielski w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. W latach 2015/2016 prawnik-lingwista Służby Prawnej Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej. Od 2004 r. współpracuje z wydawnictwem Wolters Kluwers Polska sp. z o.o. w zakresie tłumaczeń orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz doboru merytorycznego i tłumaczenia tez z publikatora Common Market Law Review.

Artykuły autora

Strasburg: Nie można karać adwokata za wykonywanie jego pracy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Ukaranie adwokata karą dyscyplinarną za złożenie, w imieniu swojego klienta, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prokuratora, stanowiło naruszenie prawa do wolności wyrażania opinii ukaranego adwokata - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 23 marca 2023 r. Skargę do Trybunału wniósł polski adwokat.

24.03.2023

Strasburg: Skazanie karne naruszyło prawo do wolności wyrażania opinii sygnalisty

Prawo pracy

Skazanie karne sygnalisty za ujawnienie dokumentów, o których dowiedział się w związku z wykonywaną pracą, stanowiło naruszenie prawa do wolności wyrażania opinii i rozpowszechniania informacji skarżącego - stwierdził w wyroku Wielkiej Izby Europejski Trybunał Praw Człowieka. Chodziło o wyciek dokumentów ujawniających praktyki podatkowe korporacji.

15.02.2023

Strasburg: Wiedza o związkach jednopłciowych nie szkodzi dzieciom

Administracja publiczna RODO

Oznaczenie książki dla dzieci na temat małżeństw jednopłciowych jako "możliwie szkodliwą dla dzieci poniżej 14 roku życia" stanowiło naruszenie prawa do rozpowszechniania informacji z art. 10 Konwencji autorki książki - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka. I dodał, że był to wyraz prezentowania przez organy władzy określonej preferencji dla konkretnego rodzaju związków i modelu rodziny.

31.01.2023

Strasburg: Kara za mowę nienawiści ze względu na wyznanie nie narusza prawa do wyrażania opinii

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Skazanie karne za przestępstwo podżegania do przemocy i szerzenia nienawiści wobec wspólnoty francuskich muzułmanów nie naruszyło prawa do wolności wyrażania opinii skarżącego - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka. I przypomniał, że wolność wyrażania opinii z art. 10 Konwencji nie jest prawem bezwzględnym, ale podlega ograniczeniom wskazanym w art. 10 ust. 2 Konwencji.

30.12.2022

Strasburg: Sąd ma uzasadnić odmowę skierowania pytania do TSUE

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Arbitralne oddalenie przez sąd krajowy wniosku strony postępowania o skierowanie pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości stanowi naruszenie prawa do rzetelnego procesu - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka. I przypomniał, że art. 6 ust. 1 Konwencji nakłada na sąd krajowy obowiązek uzasadnienia odmowy wywiedzenia w sprawie pytania.

21.12.2022
1  2  3  4  5  6  7  8  9    174
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski