Podczas konferencji zorganizowanej przez Instytut Spraw Publicznych i Fundację im. Friedricha Eberta i ambasadę RFN w Warszawie przypomniano, że według wyliczeń Komisji Europejskiej w 2060 r. prawie jedna trzecia Europejczyków będzie miała ponad 65 lat, a udział osób w wieku 15-64 lat spadnie z 67 proc. do 56 proc. Odsetek osób w wieku produkcyjnym w Niemczech zmniejszy się o blisko 29 proc., a w Polsce o 34,5 proc., stąd imigracja jest postrzegana jako jedno z rozwiązań tego problemu.

Wiceminister pracy Stanisław Szwed zauważył, że choć mowa o migracji pracowników wykwalifikowanych i wydaje się, że kontrowersji nie powinno być, jednak się pojawiają, szczególnie w naszym kraju, gdzie dotychczas tendencja polegała na migracji za granicę. „Musimy ją odwrócić” – dodał. Za sygnał korzystnych zmian wiceszef MRPiPS uznał, że z Ukrainy przybywają do Polski nie tylko robotnicy do prostych prac, ale i wykwalifikowani pracownicy i studenci.

Szwed podkreślił, że budowa innowacyjnej gospodarki oznacza konieczność przyjmowania wykwalifikowanych pracowników z zagranicy i stworzenia warunków, by ci, którzy wyjechali z Polski, uznali powrót za atrakcyjny.

„Kiedy spojrzymy na demografię, widzimy, że stoimy przed dużymi zmianami” – powiedział wiceszef Federalnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Thorben Albrecht. Zwrócił uwagę, że Polska i Niemcy to łącznie jedna czwarta mieszkańców Unii i „jest nas coraz mniej i coraz starszych”. „Nawet jeśli do Niemiec przybywa bardzo wielu uchodźców, to ta migracja nie potrafi zatrzymać tych trendów” – dodał, zaznaczając, że trzeba zadbać, by dostęp do europejskiego rynku pracy mieli ludzie o wysokich kwalifikacjach.

Zwrócił uwagę, że brak pracowników w zawodach technicznych i naukach przyrodniczych będzie oznaczał spadek produkcji i mniejsze wpływy z podatków, a w konsekwencji spadek poziomu życia. Zapowiedział uruchomienie pilotowego programu wzorowanego na polityce imigracyjnej Australii i Kanady. Zaznaczył, że ściąganie pracowników z innych krajów nie może być jedynym sposobem – trzeba dbać o kształcenie zawodowe młodzieży i bezrobotnych.

Rafał Janas z Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. zatrudnienia wyraził przekonanie, że popyt na zawody wymagające niższych umiejętności będzie się kurczył, ale tam, gdzie potrzebne wyższe kwalifikacje, będzie gwałtowne rósł. „Staram się mówić raczej o kwalifikacjach niż o zawodach. Pod względem samych zawodów trudno przewidzieć ewolucję rynków pracy, stąd coraz większa rola umiejętności, których można użyć w różnych zawodach” – podkreślił.

Nawiązując do pomysłów ograniczenia odpływu wykwalifikowanych pracowników, np. przez zobowiązanie zwrotu kosztów kształcenia, prof. Uwe Hunger z uniwersytetów w Siegen i w Muenster zauważył, że przymus nie zadziała, o czym świadczą przykłady państw stosujących te metody.

Vera Egenberger z Federacji Niemieckich Związków Zawodowych (DGB) podkreśliła wagę zapewnienia, by wszyscy mieli takie same warunki pracy i płacy. "Chcemy uniknąć konkurencji między krajowcami a przybywającymi, nie chcemy takiego podziału społecznego" - powiedziała.

Dyskutanci mówili także o potrzebie integracji społecznej, konieczności przestrzegania standardów, np. praw kobiet, przez przybywających z innych kręgów kulturowych i o błędzie, jakim było w Niemczech traktowanie imigrantów wyłącznie jako pracowników, którzy po kilku latach wrócą do swoich krajów.

„Szukaliśmy siły roboczej, a przyszli ludzie” – te słowa Maksa Frischa zacytował Roland Feicht z Fundacji Eberta. Dodał, że stworzenie wychodzącej naprzeciw tym potrzebom kultury przyjmowania (Willkommenskultur) nie jest łatwym zadaniem, szczególnie w dzisiejszych czasach.(PAP)