Z raportu wynika, że 51 proc. ankietowanych nie szuka aktywnie pracy, ale chętnie przyjęłaby nową, ciekawą ofertę. Z kolei 12 proc. pracujących Polaków aktywnie poszukuje nowego zatrudnienia. Najczęściej do zmiany pracy skłaniają wyższe zarobki. Jako przyczynę zmiany pracodawcy ankietowali wskazywali także, że obecna praca jest zbyt stresująca oraz że mają zbyt wiele obowiązków.

 

W sondażu podkreślono, że Polaków nieposzukujących aktywnie zatrudnienia do miejsca pracy przywiązuje przede wszystkim dobra atmosfera i przyjaźni współpracownicy (52 proc.). Niewiele mniej (48 proc.) nie zmienia pracodawcy, bo zwyczajnie lubi swoją pracę. 32 proc. respondentów do miejsca pracy przywiązują satysfakcjonujące zarobki. Na kolejnych miejscach ankietowani wymienili: bezpieczeństwo i stabilizację oraz możliwość rozwoju w obecnym miejscu pracy.

 

W badaniu zwrócono uwagę, że Polacy wyjątkowo cenią sobie atmosferę w pracy i pozytywne relacje ze współpracownikami. Jak zaznaczono, są to czynniki, które bardziej niż pensja trzymają ludzi w obecnej firmie. Tylko 14 proc. badanych gotowych na zmianę pracy, zrobiłoby to z powodu złej atmosfery w miejscu zatrudnienia. "Wyniki badania obalają również mit, że najczęściej zmieniamy pracę ze względu na złego szefa, zadeklarowało tak jedynie 5 proc. respondentów" - czytamy w sondażu.

 

Konstancja Zyzik z Pracuj.pl podkreśliła, że pracownicy coraz częściej zwracają uwagę na możliwość rozwoju i na realizację ciekawych projektów. "Wysokość zarobków jest dla kandydatów ważna, ale podczas rozmów rekrutacyjnych pytają też często o inne kwestie. Szczególnie interesują ich możliwości rozwoju i awansu w firmie. Nie bez znaczenia jest także renoma pracodawcy i usytuowanie firmy" - zwróciła uwagę.

 

Z badania wynika, że 47 proc. Polaków skłonnych jest stwierdzić, że ich wynagrodzenie jest raczej odpowiednie, a 13 proc. jest zdecydowanie zadowolonych ze swojej pensji. Z kolei 39 proc. badanych nie odczuwa satysfakcji otrzymując wypłatę. 27 proc. uważa, że raczej nie jest dobrze wynagradzana za swoją pracę, 12 proc. jest zdania, że zdecydowanie nie jest odpowiednio wynagradzana.

 

60 proc. kobiet i 59 proc. mężczyzn uważa, że jest dobrze wynagradzanych za swoją pracę. Większe przekonanie co do adekwatności własnych zarobków mają panowie – nie ma co do tego wątpliwości aż 15 proc. z nich. Bezwzględnie pewna, że jej pensji nie można nic zarzucić, jest tylko co dziesiąta pracująca Polka.

 

68 proc. Polaków deklaruje, że w ich firmach wysokość wynagrodzenia jest informacją poufną. Nie przeszkadza to jednak w dyskusjach na jej temat. Ponad połowa badanych (54 proc.) przyznaje, że rozmawia o swojej pensji ze współpracownikami. W sondażu zaznaczono, że otwartość na rozmowy o zarobkach maleje wraz ze wzrostem wynagrodzenia.

 

Z badania wynika, że 58 proc. respondentów przyznaje, że praca daje im satysfakcję i czują się w niej szczęśliwi. Pozostali są bardziej skłonni do stwierdzenia, że praca to głównie obowiązek. Zgodnie z raportem, to kobiety są bardziej zadowolone z pracy i częściej czują się w niej szczęśliwe – zadeklarowało tak aż 64 proc. Polek. Z kolei dla 47 proc. mężczyzn praca to jedynie obowiązek do wykonania. W sondażu zwrócono uwagę, że zadowolenie z wykonywanej pracy rośnie wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia.

 

Socjolog dr Tomasz Sobierajski z Uniwersytetu Warszawskiego zwrócił uwagę, że interesujące jest to, że dwie na trzy pracujące Polki deklarują, że są szczęśliwe z wykonywanej pracy, pomimo tego, że nadal kobiety w Polsce na tych samych stanowiskach zarabiają często mniej niż mężczyźni.

 

"Proporcjonalny wzrost poczucia satysfakcji z pracy wraz ze wzrostem wykształcenia oraz wysokością pensji nie dziwi o tyle, że osoby lepiej wykształcone mają z reguły szansę na bardziej zróżnicowaną, ciekawszą, bardziej pasjonującą pracę" - dodał.

 

Jak wynika z danych Pracuj.pl, ponad połowa (52 proc.) pracujących Polaków otrzymała podwyżkę w ciągu ostatniego roku – w tym 17 proc. w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Wśród osób, które nigdy nie otrzymały podwyżki, więcej jest kobiet niż mężczyzn.

 

Badanie zostało zrealizowane przez Kantar TNS na zlecenie Pracuj.pl w dniach 18-31 sierpnia 2017 roku, na próbie liczącej 1001 osób. Respondenci to osoby pracujące, powyżej 18. roku życia. Przyjęta metoda badawcza to wywiad telefoniczny CATI. (PAP)

 

autor: Paweł Żebrowski