Ustawa o ustroju sądów powszechnych gwarantuje sędziom coroczną waloryzację ich wynagrodzeń. Tymczasem w ustawie okołobudżetowej na 2012 r. zamrożono pensje sędziów. Uznali to oni za złamanie konstytucji i zdecydowali się składać pozwy do sądów pracy, domagając się wypłaty 300 zł za każdy przepracowany miesiąc. Akcja dopiero się rozwija - czytamy w "Gazecie Polskiej codziennie".

Również w tej sprawie pierwszy prezes Sądu Najwyższego złożył skargę do Trybunału Konstytucyjnego. (PAP)

sto/