Za całością ustawy głosowało 61 senatorów, 11 było przeciw, 14 wstrzymało się od głosu. Poprawka zyskała poparcie 80 senatorów przy jednym głosie przeciwnym.

W czerwcu Sejm przyjął nowelizację, podnosząc wiek emerytalny sędziów SN z 70 do 72 lat.

Jej projekt skierował do Sejmu prezydent Bronisław Komorowski, argumentując, że zmiana spełnia oczekiwania sędziów, którzy chcieliby orzekać dłużej. W pierwotnej wersji projektu była propozycja podniesienia wieku przejścia w stan spoczynku sędziów SN z 70 do 75 lat.

Teraz poprawką Senatu zajmie się Sejm, który zdecyduje, czy wprowadzić ją do ustawy.

(PAP)