Pracownik, który korzysta ze swojego sprzętu ma prawo do ekwiwalentu

Pracodawca może umożliwić pracownikowi korzystanie w czasie wykonywania obowiązków pracowniczych z prywatnego sprzętu.Niezależnie od formy zawarcia umowy, strony stosunku pracy są obowiązane do respektowania jej postanowień, wyjaśnia ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

06.05.2016

W czasie urlopu nie można pracować

Pracodawca nie może narzucić pracownikowi korzystającemu z urlopu wypoczynkowego wykonywania na swoją rzecz pracy, nawet w ramach umowy cywilnoprawnej, wyjaśnia Paulina Zawadzka-Filipczyk,...

04.05.2016

Choroba nie przerywa urlopu okolicznościowego

Jeżeli pracownik zachoruje w trakcie udzielonego mu zwolnienia z tytułu ślubu, to nie będzie to miało wpływu na udzielone zwolnienie, wyjaśnia Katarzyna Pietruszyńska,ekspertSerwisu Prawa Pracy i...

22.04.2016

Nie każda firma może zatrudniać w niedzielę

Praca w niedziele jest generalnie niedozwolona. Niedziele są bowiem dniami ustawowo wolnymi od pracy. Jedynie w wyjątkowych, enumeratywnie wymienionych w przepisach okolicznościach pracodawca może...

20.04.2016