Jak udokumentować wobec ZUS chorobę zleceniobiorcy?

Jeżeli z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia zleceniobiorca podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, zleceniodawca w przekazywanych do ZUS dokumentach ubezpieczeniowych nie zawiera...

30.03.2016