SIP na czele związku zawodowego?

BHP

Przewodniczący związków zawodowych może być społecznym inspektorem pracy, jeśli posiada bierne prawo wyborcze oraz zostanie wybrany do pełnienia takiej funkcji przez pracowników po przeprowadzonych...

01.03.2016