Ekspert Serwisu BHP odpowiada na pytanie Użytkownika:

Czy pracownikowi starostwa jeżdżącemu w teren celem sprawdzenia m.in. udatności drzew, przeprowadzeniu inwentaryzacji lasów itd. przysługuje szczepienie przeciw kleszczom, finansowane przez pracodawcę? Jeśli tak, jakie przepisy regulują tę kwestię?

Odpowiedź

Pracodawca zatrudniający pracownika przy czynnościach wykonywanych w kompleksach leśnych oraz na terenach zadrzewionych jest obowiązany zapewnić szczepienia przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu. Koszty przeprowadzania tych szczepień oraz zakupu szczepionek ponosi pracodawca.

Uzasadnienie

W myśl art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 947 z późn. zm.) dalej – u.z.c.z., w celu zapobiegania szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych wśród pracowników narażonych na działanie biologicznych czynników chorobotwórczych przeprowadza się zalecane szczepienia ochronne wymagane przy wykonywaniu czynności zawodowych, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności (Dz. U. poz. 40) – dalej r.z.s.o. W pkt 8 załącznika do r.z.s.o. określono, że przy wykonywaniu czynności w kompleksach leśnych oraz na terenach zadrzewionych na obszarach endemicznego występowania zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu zaleca się szczepienia przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu.

Zatem pracodawca zatrudniający pracownika przy czynnościach wykonywanych w kompleksach leśnych oraz na terenach zadrzewionych, jest obowiązany poinformować pracownika mającego wykonywać pracę narażającą na działanie biologicznych czynników chorobotwórczych o rodzaju zalecanego szczepienia ochronnego wymaganego przy wykonywaniu takich czynności (art. 20 ust. 2 u.z.c.z.). Ponadto jest obowiązany zapewnić szczepienia przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu. Koszty przeprowadzania tych szczepień oraz zakupu szczepionek, zgodnie z art. 20 ust. 3 u.z.c.z., ponosi pracodawca.

Grzegorz Łyjak, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 4 maja 2016 r.