Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Jakie wymagania bhp powinno spełniać obuwie do pracy w przemyśle spożywczym przy niskich temperaturach?

Odpowiedź

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy Rady 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej (Dz. Urz. WE L 399 z 30.12.1989, s. 18 z późn. zm.), ochrony rąk i nóg zabezpieczające przed zimnem powinny charakteryzować się izolacyjnością cieplną i odpornością mechaniczną, odpowiednią do przewidywanych warunków użytkowania. Materiały, z których są wykonane powinny charakteryzować się małym współczynnikiem przenikania strumienia cieplnego, przy czym zachowują w niskiej temperaturze elastyczność wymaganą do wykonywania prac i poruszania się. Obuwie ochronne przeznaczone do prac w niskiej temperaturze powinno zapewniać pracownikowi komfort cieplny oraz chronić przed zagrożeniami występującymi w miejscu pracy. Obuwie przewidziane do prac w niskiej temperaturze może być zatem obuwiem bezpiecznym, ochronnym lub zawodowym.

Uzasadnienie

1. W normie PN-EN ISO 20345 2012 - Środki ochrony indywidualnej -- Obuwie bezpieczne określono podstawowe i dodatkowe (opcjonalne) wymagania dla obuwia bezpiecznego używanego do celów ogólnych. Uwzględniono m.in. ryzyko mechaniczne, odporność na poślizg, zagrożenia termiczne, cechy ergonomiczne. Odniesienie do specjalnych zagrożeń zawarte jest w uzupełniających normach dotyczących obuwia do prac specjalistycznych (np. obuwie dla strażaków, elektroizolacyjne, zapewniające ochronę przed przecięciem piłą łańcuchową, ochronę przed chemikaliami i przed rozpryskami płynnego metalu, ochronę dla motocyklistów).
Obuwie bezpieczne to obuwie mające cechy ochronne, przeznaczone do ochrony użytkownika przed urazami, które mogłyby powstać podczas wypadków, wyposażone w podnoski zaprojektowane tak, aby zapewniały ochronę przed uderzeniem podczas badania z energią równą co najmniej 200 J i przed ściskaniem podczas badania pod obciążeniem ściskającym równym co najmniej 15 kN.
Klasa 1 wszystkie materiały za wyjątkiem polimerów naturalnych lub syntetycznych:
•S1: podstawowe właściwości plus: zabudowana pięta, właściwości antyelektrostatyczne, absorpcja energii w części piętowej
•S2: jak S1 plus: nieprzepuszczalność wody
•S3: jak S2 plus: odporność podeszwy na przebicie, urzeźbienie podeszwy
Klasa 2 Polimery naturalne i syntetyczne:
•S4: podstawowe właściwości plus: właściwości antyelektrostatyczne podeszwy, absorpcja energii w części piętowej
•S5: jak S4 plus odporność podeszwy na przebicie, urzeźbienie podeszwy
2. Obuwie ochronne określone normą PN-EN ISO 20346:2014-08 - wersja angielska - Środki ochrony indywidualnej - Obuwie ochronne. W normie podano odstawowe i dodatkowe wymagania dotyczące obuwia ochronnego.
Obuwie ochronne to obuwie mające cechy ochronne, przeznaczone do ochrony użytkownika przed urazami, które mogłyby powstać podczas wypadków, wyposażone w podnoski zaprojektowane tak, aby zapewniały ochronę przed uderzeniem podczas badania z energią równą co najmniej 100 J i przed ściskaniem podczas badania pod obciążeniem ściskającym równym co najmniej 10 kN. Wszystkie rodzaje obuwia o cechach ochronnych ze względu na rodzaj zastosowanego materiału i technologie wytwarzania można podzielić na obuwie:
•P1: podstawowe właściwości plus: zabudowana pięta, właściwości antyelektrostatyczne, absorpcja energii w części piętowej
•P2: jak P1 plus: nieprzepuszczalność wody
•P3: jak P2 plus: odporność podeszwy na przebicie, urzeźbienie podeszwy
•P4 Właściwości antyelektrostatyczne
•P5 jak P4, dodatkowo odporność na przekłucie
Oznakowanie obuwia odpowiednim symbolem
Dla obuwia specjalnego norma wprowadza następujące oznaczenia:
P - odporność podeszwy na przebicie siłą 1100N
E - absorpcja energii w podeszwie pod piętą
C - odporność na przewodzenie prądu
A – antyelektrostatyczność
I - obuwie elektroizolacyjne
HI - podeszwa izolująca od ciepła
CI - podeszwa izolująca od zimna
WRU - odporność na przepuszczalność i absorpcję wody przez cholewkę obuwia skórzanego(1 godzina)
HRO - odporność podeszwy na kontakt z gorącym podłożem
ORO - odporność podeszwy na węglowodory, olej napędowy
WR - odporność połączenia wierzchu i spodu obuwia skórzanego na przepuszczalność wody
M - odporność śródstopia na uderzenia
AN - ochrona kostki
CR - odporność wierzchu na przecięcie ostrym przedmiotem
FO - odporność podeszwy na oleje
Symbole właściwości antypoślizgowych podeszwy:
SRA - odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu (LSL)
SRB - odporność na poślizg na podłożu ze stali pokrytym glicerolem
SRC - SRA+SRB
Każda para obuwia powinna być oznakowana w sposób czytelny i trwały przez ostemplowanie lub wytłoczenie odpowiednich symboli. Oznakowanie powinno zawierać: rozmiar, znak firmowy, oznaczenie producenta, datę produkcji (kwartał i rok), kraj producenta, numer odpowiedniej normy, oznakowanie dodatkowymi symbolami w zależności od występowania dodatkowej właściwości ochronne.

Roman Majer, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 27 kwietnia 2016 r.