Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Jaką dokumentację powinny posiadać wymienne narzędzia stosowane w prasach wysokiego zgniotu (w tłoczniach)? Czy dokumentacja taka jest wymagana?

Odpowiedź

Dla wymiennych elementów stosowanych w prasach wysokiego zgniotu (tłoczniach) dokumentacja powinna być dostępna. Wynika to z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn (Dz. Urz. UE L 157 z 9.06.2006, s. 24 z późn. zm.) – dalej dyrektywa 2006/42.
Dyrektywa 2006/42/WE klasyfikuje maszyny na dwie zasadnicze kategorie – maszyny ukończone i nieukończone.
Maszyną ukończoną będzie urządzenie lub zestaw urządzeń, które:
• posiada przynajmniej jeden element ruchomy,
• napędzane jest mechanizmem napędowym (np. silnik elektryczny, spalinowy, pompa hydrauliczna, pneumatyczna itp.),
• ma konkretne zastosowanie (pracuje jako gotowe urządzenie).
Maszyną nieukończoną jest zestaw elementów:
• przeznaczony do wbudowania w inne maszyny,
• niemogący samodzielnie być stosowany.
Każdego rodzaju element zasilany energią elektryczną, pneumatyczną, hydrauliczną, posiadający części ruchome zasilane tymi rodzajami energii, na pewno będzie wchodził w zakres zastosowania dyrektywy 2006/42.

Krzysztof Zamajtys, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 24 kwietnia 2016 r.