Ekspert Serwisu BHP odpowiada na pytanie Użytkownika:

W jaki sposób dokumentować instruktaż stanowiskowy? Czy oprócz karty szkolenia wstępnego można dokonywać rejestracji szkoleń np. w książce instruktaży stanowiskowych (dostępnej dla kierowników), ze względu na częste zmiany stanowisk dla pracowników i pracę zmianową? Treść książki jest zgodna z treścią ujętą w karcie szkolenia wstępnego.

Odpowiedź

Przeprowadzenie szkolenia wstępnego pracownika, w tym instruktażu na stanowisku pracy każdorazowo powinno być odnotowane w „Karcie szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy” i przechowywane w aktach osobowych przeszkolonego pracownika. Dokument „Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy” nie może być zastąpiony innym, przechowywanym w innym miejscu niż akta osobowe pracownika. Jeśli w zakładzie pracy istnieje wewnętrzna potrzeba odnotowywania instruktażu stanowiskowego w „Książce instruktaży stanowiskowych”, dostępnej dla kierowników, to „Książkę instruktaży stanowiskowych” można stosować dodatkowo (pomocniczo). Nie można „Książki instruktaży stanowiskowych” stosować zamiast obowiązującej „Karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”.

Sposób dokumentowania szkolenia wstępnego, w tym na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy), a także wzór „Karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy” określony jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) - dalej r.s.b.p. Przepis § 12 ust. 1-2 r.s.b.p. stanowi, że odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika. Wzór karty szkolenia wstępnego jest określony w załączniku nr 2 do r.s.b.p.

Kazimierz Kościukiewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 4 maja 2016 r.