Będzie ono polegało na:

  1. Analizie informacji zawartych w NKL nt. danej firmy.
  2. Wywiadach z kadrą zarządzającą firmy m.in. nt. ich oceny sytuacji w firmie.
  3. Przedstawieniu propozycji możliwych do wprowadzenia zmian, usprawnień, interwencji. Firma sama zdecyduje, które z nich chce i może wykorzystać oraz zastosuje je samodzielnie.

Z takiego wsparcia będzie mogło skorzystać 20 przedsiębiorstw z obszaru całej Polski, które samodzielnie wypełnią Narzędzie danymi. Cały proces zostanie zrealizowany przez ekspertów projektu - pracowników Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, którzy uczestniczyli m.in. przy tworzeniu Narzędzia Pomiaru Kapitału Ludzkiego.

NKL to pierwsze tak kompleksowe i dopasowane do potrzeb polskiego rynku narzędzie, które pozwala menedżerom, pracownikom działów HR i dyrektorom przedsiębiorstw na ewaluację wartości kapitału ludzkiego zgromadzonego w organizacji. Na podstawie wprowadzonych przez użytkownika danych tworzy rekomendacje, które pozwalają efektywniej zarządzać posiadanymi w organizacji zasobami ludzkimi. Narzędzie jest dostępne do nieodpłatnego pobrania ze strony projektu w wersji Excel i czytelnej bazy danych.

Przedsiębiorstwa będą mogły również opublikować swoje wyniki i porównać je z rezultatami osiągniętymi przez inne firmy o podobnej wielkości. Zgromadzone dane posłużą do stworzenia podręcznika "case study" w zakresie wydajnego zarządzania kapitałem ludzkim.

W celu zakwalifikowania się do wdrożeń zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie formularza, który otrzymają Państwo w mailu potwierdzającym zgłoszenie. Zgłoszenia należy kierować na adres nkl@parp.gov.pl.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami projektu "Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa" i pobrania bezpłatnego Narzędzia Pomiaru Kapitału Ludzkiego ze strony nkl.parp.gov.pl.

(PAP)