W sumie dofinansowanie unijne z programu "Kapitał Ludzki" otrzymało blisko 48 tys. projektów wartych 51 mld zł. "To oznacza rozdysponowanie wszystkich pieniędzy z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), dostępnych dla Polski na lata 2007-2013" - podkreślił wiceminister infrastruktury i rozwoju.

Jak mówił, pieniądze z programu "Kapitał Ludzki" zostały przeznaczone m.in. na przedsięwzięcia związane z poprawą sytuacji na rynku pracy, zwłaszcza ograniczaniem bezrobocia. "Wsparcie w tym zakresie uzyskało ponad milion osób, w tym m.in. blisko 419 tys. młodych i ponad 149 tys. osób powyżej 50. roku życia" - zaznaczył.

Zobacz także: Europejski program wesprze młodych na rynku pracy

 

Jego zdaniem wysoką efektywność tych działań potwierdzają badania. "Po 30 miesiącach od udziału w projekcie pracuje blisko 60 proc. osób objętych pomocą" – poinformował Orłowski.

"Dzięki pieniądzom z EFS ponad 205 tys. osób rozpoczęło działalność gospodarczą. Wsparcie uzyskało też ponad 12 tys. podmiotów ekonomii społecznej, w tym spółdzielnie socjalne" - podkreślił wiceminister.

Na dofinansowanie unijne z EFS w starej perspektywie mogło liczyć 286 tys. przedsiębiorstw, w których ponad 1,4 mln osób uzyskało wsparcie szkoleniowe.

"Edukacja i szkolnictwo wyższe odgrywa ważną rolę w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia i funkcjonowania oświaty jest realizowane m.in. poprzez modernizację systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz wsparcie dla szkół i przedszkoli" - zauważył Orłowski.

Pieniądze unijne z programu "Kapitał Ludzki" otrzymało blisko 4,9 tys. przedszkoli. "Ponad 16,6 tys. szkół wdrożyło programy rozwojowe, ponad 53 tys. studentów ukończyło staże i praktyki, a blisko 93,5 tys. studentów podjęło naukę na kierunkach zamawianych, w specjalnościach pożądanych na rynku pracy" - tłumaczył wiceminister.

W nowej perspektywie środki Europejskiego Funduszu Społecznego dostępne będą w krajowym programie "Wiedza Edukacja Rozwój", na który przewidziano ok. 4,7 mld euro oraz 16 regionalnych programach operacyjnych, częściowo finansowanych z EFS.

Pieniądze z programu "Wiedza Edukacja Rozwój" mają trafić przede wszystkim na wsparcie młodych osób, zarówno tych, które już poszukują pracy, jak i tych, które jeszcze kontynuują naukę. Oprócz zatrudnienia program będzie wspierał reformy w takich dziedzinach, jak przystosowanie przedsiębiorstw i pracowników do zmian w gospodarce, edukacja oraz zdrowie.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wspólnie z resortami edukacji narodowej, nauki i szkolnictwa wyższego oraz pracy i polityki społecznej pracuje nad utworzeniem zintegrowanego rejestru kwalifikacji pracowników, wiarygodnych dla pracodawców.

Orłowski zapowiedział, że jego uruchomienie jest planowane jeszcze w 2015 r. Za jego prowadzenie ma odpowiadać Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. "Zbudowanie tego systemu to duże wyzwanie, ale z jego efektów będziemy korzystać przez kolejne lata, gdyż pozwoli on na łatwą identyfikację i porównywalność kwalifikacji osób, bez względu na fakt czy zostały one zdobyte na uczelni, w szkole, na kursie czy też po prostu w praktyce" - ocenił.

"Do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji zostaną wprowadzone w pierwszej kolejności wszystkie kwalifikacje nadawane w systemie oświaty i szkolnictwa wyższego. Pozostałe funkcjonujące obecnie kwalifikacje będą mogły być wprowadzone do rejestru na wniosek instytucji je nadającej, np. firmy szkoleniowej czy organizacji branżowej" - dodał. (PAP)