Zgodnie z opublikowanym na stronie internetowej UKNF raportem "Rynek OFE w pierwszym kwartale 2013 r." słabe wyniki funduszy były głównej mierze było to konsekwencją niesprzyjającej sytuacji na rynku finansowym. Zaznaczono, że spadały indeksy akcji (WIG o 4,9 proc., a WIG20 o 8,2 proc.). Stopy zwrotu uzyskane na rynku instrumentów dłużnych (minus 0,1 proc.) także negatywnie wpływały na wyniki OFE.

"PTE nie wykorzystują zwiększonego limitu na akcje. Zmiana przepisów podniosła maksymalny limit na zaangażowanie OFE w lokaty w akcjach spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowymi, początkowo do 42,5 proc. aktywów, w 2012 roku do 45 proc. aktywów, a od 2013 roku limit ten wynosi 47,5 proc. aktywów" - napisano w dokumencie.

Zgodnie z danymi UKNF w tym okresie średnie zaangażowanie OFE w akcje wahało się w przedziale od 31 proc. do 37,5 proc. i - mimo zwiększonego limitu - utrzymywało się na poziomie niższym niż przed kryzysem finansowym. Wtedy akcje stanowiły prawie 38 proc. całego portfela OFE.

"Zysk netto PTE w I kwartale 2013 roku wyniósł 207,3 mln zł i był wyższy o 10 proc. od zysku za poprzedni kwartał. W I kwartale 2013 roku rentowność PTE poprawiła się, mimo spadku przychodów wynikającego z obniżenia składek przekazywanych do OFE, głównie za sprawą

wprowadzenia zakazu akwizycji i związanego z tym spadku kosztów" - zaznaczono w raporcie.

Według UKNF wyraźnie widocznym efektem wprowadzenia zakazu akwizycji był bardzo duży spadek liczby członków zmieniających fundusz. W pierwszym kwartale br. liczba transferów spadła do 1,9 tys. osób, a kwartał wcześniej nie przekroczyła 1,5 tys. osób. Tymczasem przed wprowadzeniem zakazu w każdym kwartale OFE zmieniało 100-160 tys. członków. (PAP)

mmu/ drag/