Kongres jest poświęcony rozwiązaniom w zakresie dostaw surowców, produkcji, infrastruktury, transportu i stosowania środków chemicznych w różnych dziedzinach gospodarki.
Inicjatorami kongresu są warszawskie Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego (ICCSS) i Targi Kielce. W wydarzeniu uczestniczą delegacje m.in. z USA, Chin, Egiptu, Ukrainy, Kenii, Arabii Saudyjskiej, Iranu, Korei Południowej, Norwegii i RPA.
Według prezesa ICCSS Krzysztofa Patureja, CHEMSS ma zapoczątkować w Kielcach stałą międzynarodową platformę wystawową, kongresową i szkoleniową na rzecz bezpieczeństwa chemicznego i ekologicznego. „Ekologiczne i chemiczne bezpieczeństwo powinny stać się bardzo ważnym środkiem wsparcia dla rządów, społeczeństw i przemysłu (...) Przyjechaliśmy tutaj nie po to, by wprowadzać nowe regulacje czy żądać takich, ale by umiędzynarodowić, zoperacjonalizować na poziomie globalnym najlepsze przemysłowe krajowe i sektorowe rozwiązania” - podkreślił Paturej podczas sesji inaugurującej kongres.
Podczas uroczystości zaprezentowano list wicepremiera, ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego, skierowany do uczestników spotkania.
„Zagrożenia związane z użyciem broni chemicznej, związków chemicznych, a także sygnały o rosnącym zainteresowaniu tego typu substancjami przez terrorystów stawiają na porządku dziennym potrzebę zwiększenia wysiłków społeczności międzynarodowej przeciwko nielegalnemu ich wykorzystywaniu. Z drugiej strony, zapewnienie bezpieczeństwa produkcji, infrastruktury oraz łańcucha wymiany związków chemicznych oraz ograniczenie negatywnych skutków działalności chemicznej powinno być priorytetem działań i współpracy rządów, przemysłu chemicznego, nauki oraz partnerów społecznych” - podkreślił wicepremier.
Morawiecki zapewnił w liście, że „Polska z pełną odpowiedzialnością, bez stosowania uników, podchodzi do najważniejszych wyzwań stojących dzisiaj przed wolnym światem”. „Zarazem z pełną otwartością chcemy brać udział w rozwiązywaniu (…) problemów i współtworzyć bezpieczny świat” - dodał.
Jak podkreśliła koordynator programu redukcji zagrożeń przy Biurze Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Nierozprzestrzeniania Broni Jądrowej w Departamencie Stanu USA, Bonnie Jenkins, takie wydarzenie jak CHEMSS staje się okazją do dialogu międzynarodowego - zwłaszcza w kontekście ostatnich ataków terrorystycznych i środków, jakich użyli napastnicy we Francji, Belgii i Turcji.
O roli konwencji o zakazie broni chemicznej (obowiązującej od 1997 r.) mówił zastępca dyrektora generalnego Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) Hamid Ali Rao. „Prawie 92 proc. zadeklarowanych zapasów broni chemicznej na świecie zostało zniszczonych – głównie w Rosji i USA. Pozostałe zapasy zostaną wyeliminowane w ciągu siedmiu lat. Jest pięć krajów, które zakończyły jej niszczenie, co zweryfikowali eksperci” - wyliczał.
Jak podkreślił, organizacja zajmuje się „czymś więcej” niż usuwaniem broni. „Chodzi o to, by jej więcej nie produkowano, także by środki chemiczne, którymi się swobodnie handluje, nie były wykorzystywane do produkcji takiej broni. Jeśli chodzi o zapobieganie niedozwolonemu wykorzystywaniu substancji chemicznych, musimy mieć wspólną wizję i wspólne poczucie odpowiedzialności – liderzy biznesu, naukowcy, chemicy to społeczność (...) która wyznacza profesjonalne i etyczne standardy” - ocenił wiceszef OPCW.
Podczas CHEMSS odbywają się sesje poświęcone innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie utylizacji chemikaliów, odpowiedzialnemu rolnictwu i bezpiecznym nawozom, cyber-bezpieczeństwu przemysłowych systemów sterowania, forum bezpieczeństwa Ukrainy, Afryki oraz dyskusje z udziałem przedstawicieli Kościoła na temat nauczania papieskiego w odniesieniu do ochrony środowiska.
Kongres potrwa do środy, kiedy to zaplanowano przyjęcie deklaracji CHEMSS 2016. Dokument określi ramy globalnej współpracy w bezpieczeństwie chemicznym.
Wydarzeniu towarzyszą Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa Chemicznego CHEM-SAFETY-EXPO.
Patronat nad wydarzeniem sprawuje Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Spraw Zagranicznych. (PAP)

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.