Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że wynagrodzenie w październiku wzrosło o 2,4 proc. rdr, a w ujęciu miesięcznym wzrosło o 1,6 proc.

Przeciętne wynagrodzenie bez wypłat z zysku wyniosło w październiku 3.717,92 zł i wzrosło rdr o 2,8 proc., a wobec września wzrosło o 2,1 proc.

GUS podał także, że w przedsiębiorstwach w październiku było zatrudnionych 5 tys. 510,4 tys. osób, czyli bez zmian rdr, a w ujęciu miesięcznym zatrudnienie spadło o 0,1 proc.

Analitycy prognozowali, że zatrudnienie w październiku rdr spadło o 0,1 proc. rdr oraz spadło o 0,1 proc. mdm.