Z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wynika, że w lipcu br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5 mln 583,4 tys. osób i wzrosło o 0,9 proc. rok do roku. W czerwcu wzrost zatrudnienia również wyniósł 0,9 proc. w ujęciu rocznym.

GUS poinformował, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 3,3 proc. w ujęciu rocznym, wobec wzrostu o 2,5 proc. w czerwcu rok do roku.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w lipcu wyniosło 4095,26 zł.

(PAP)