Wipler pod koniec kwietnia wysłał do każdego ministerstwa interpelację z pytaniem o zmianę stanu zatrudnienia od 2008 do 2012 r. Odpowiedzi dostał tuż przed wakacjami.

Wynika z nich, że wbrew obietnicom cięcia biurokracji, zatrudnienie w większości ministerstw wzrosło. W b. MSWiA i podległych jednostkach – o prawie 1,6 tys. osób, w Ministerstwie Pracy i Ochotniczych Hufcach Pracy – o ok. 3 tys. osób (czyli się podwoiło), w Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

– o prawie 800 osób, w Ministerstwie Rolnictwa – o 140, w podległych mu gospodarstwach pomocniczych

– o 400 osób, w MSZ – o 200 osób. (PAP)

mp/