Członek zarządu ZUS Paweł Jaroszek poinformował, że główną przyczyną zwrotów była zmiana adresu - adresat wyprowadził się, albo brak było możliwości zidentyfikowania, czy dany odbiorca jest uprawniony do odbioru przesyłki. Oddziały ZUS, do których wracają nieodebrane przesyłki weryfikują dane adresowe i wysyłają korespondencję ponownie.

Jak podał Jaroszek, obecnie przesyłki odebrało ponad 90 proc. aktywnych płatników składek. Wśród nieaktywnych firm ten odsetek wynosi 70 proc.

Zakład apeluje do firm, które nie dostały jeszcze przesyłki z nowym, unikalnym numerem o zgłaszanie się do ZUS osobiście, przez internet, lub telefonicznie.

3,7 mln listów do przedsiębiorców rozesłano w trzech turach w październiku. Nowy numer rachunku będzie stosowany od nowego roku, jego końcówka to numer NIP przedsiębiorcy.

Jeden przelew do ZUS na indywidualny rachunek płatnika zastąpi trzy lub cztery dotychczasowe - kierowane na poszczególne rodzaje składek: na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ew. Fundusz Emerytur Pomostowych. Zakład sam rozdzieli kwotę na poszczególne składniki albo zaliczy na zadłużenie, które ma płatnik.

ZUS wyliczył liczbę aktywnych płatników składek na ok. 2,48 mln. Pozostałe 1,14 mln płatników jest nieaktywnych - mają np. zawieszoną działalność gospodarczą, jednak oni również muszą zostać poinformowani o nowym własnym numerze konta wpłat do ZUS.

ZUS prosi o sprawdzenie, czy posiadany w bazach Zakładu adres firmy jest właściwy oraz o informację zwrotną, gdyby list z nowym numerem nie dotarł do grudnia. Z końcem roku stare numery rachunków przestaną być aktywne i bez nowego numeru rachunku, nie będzie można od 1 stycznia 2018 r. opłacić składek - przypomina Zakład.(PAP)

autor: Aleksander Główczewski

ago/ js/