Jak powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej w Rzeszowie dyrektor WUP Tomasz Czop, na Podkarpaciu osoby młode stanowią ok. 34 proc. zarejestrowanych bezrobotnych. Dodał, że wiele młodych osób z różnych względów nie rejestruje się w urzędach pracy.

„Bardzo często ci ludzie wyjeżdżają do pracy za granicę i to jest problem dla naszego regionu, bo pozbywamy się młodych, kreatywnych ludzi, którzy mogą być wartością dodaną dla społeczeństwa” - zaznaczył Czop.

Ogłoszony w poniedziałek konkurs jest finansowany z PO WER, którego głównym celem jest walka z bezrobociem wśród osób w wieku od 15 do 29 lat, które nie kontynuują nauki, są bierne zawodowo i niezarejestrowane w urzędach pracy (tzw. młodzież NEET).

W naborze wnioski będzie można składać od 12 do 19 maja br. Zrobić to będą mogły m.in. Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia i instytucje szkoleniowe. Dofinansowanie będzie można uzyskać m.in. na szkolenia i staże, doposażenie stanowiska pracy oraz na założenie firmy. Według założeń urzędu pracy w naborze pomoc uzyska 800 osób. Budżet konkursu to 11 mln zł. Spotkanie informacyjne dotyczące założeń konkursu odbędzie się 28 kwietnia w urzędzie marszałkowskim w Rzeszowie.

Przeczytaj: W marcu odnotowano spadek bezrobocia we wszystkich województwach

Czop zaznaczył, że trudnością dla wnioskodawców - w tym i podobnych konkursach finansowanych z PO WER - jest dotarcie do młodych osób. „Te osoby nie są zarejestrowane w urzędach pracy więc trzeba do nich jakoś dotrzeć. Po drugie trzeba ich zachęcić do udziału w projekcie. Po trzecie utrzymać ich uczestnictwo do końca trwania projektu, bo tylko wówczas wnioskodawca otrzyma pieniądze” - powiedział Czop.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Podkarpacie ma do wydania na aktywizację bezrobotnych ponad 157 mln euro. Według szacunków WUP z tego programu skorzysta w regionie ok. 60 tys. osób.

PO WER jest finansowy z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżet całego programu na lata 2014-2020 to ok. 4,7 mld euro. (PAP)