"Dzięki temu programowi bardzo istotnie rozruszaliśmy rynek start-upów w Polsce. Mamy w Polsce bardzo wiele młodych ludzi, którzy chcą założyć innowacyjną firmę i prowadzić swój biznes" - powiedziała Lublińska-Kasprzak 

Działanie realizowane w ramach POIG obejmowało wsparcie w zakresie tworzenie na bazie innowacyjnych pomysłów nowych przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie tworzenie przedsiębiorstw, udostępnianie infrastruktury i usług niezbędnych dla nowo powstałych przedsiębiorstw oraz wsparcie finansowe dla tych firm. 

"Polska może być, to widać także z naszych badań, takim centrum w start-upowym w Europie Środkowo-Wschodniej" - podkreśliła prezes PARP. 

Lublińska-Kasprzak dodała, że jedną ze słabości młodych polskich przedsiębiorców jest mała wiedza o prowadzeniu biznesu. 

Chodzi oto, że młodzi przedsiębiorcy mają problem z rozwojem swoich firm. Nie wiedzą jak je prowadzi. Pomysł na innowacyjny biznes to nie wszystko trzeba jeszcze posiadać wiedze jak prowadzić i zarządzać rozwijającą się. Dlatego prowadzimy także działania edukacyjne m.in. przez portal web.gov.pl" - powiedziała Lubińska-Kasprzak. 

Poinformowała także, że na lata 2014-2020 PARP przygotowała nowe narzędzia wspierające rozwój innowacyjnych firm. Chodzi o program przeznaczony tylko Polsce Wschodniej o nazwie Platforma Startowa (200 mln euro), program Starter (180 mln euro), Biznest (58 mln euro), 4 Stock(6,3 mln euro), Fundusz Pożyczkowy Innowacji(129 mln euro).