Jak poinformowała rzeczniczka warszawskiego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) Urszula Tomoń, w ramach zadania planuje się wydobycie z Wisły w rejonie Popłacina w gminie Nowy Duninów około 350 tys. metrów sześc. piachu naniesionego tam przez ostatnie wezbrania rzeki.

Szczegółowy haromonogram prac związanych z pogłębianiem Wisły zostanie ustalony po wyłonieniu w przetargu wykonawcy zadania. Przewiduje się, że roboty z użyciem pogłębiarek potrwają do czerwca.

Oprócz pogłębienia i udrożnienia koryta Wisły w rejonie Popłacina pod Płockiem, warszawski RZGW planuje także przeprowadzenie makroniwelacji - pogłębiania wraz z ukształtowaniem koryta Zbiornika Włocławskiego, czyli odcinka rzeki od Płocka do Włocławka. "Jesteśmy w trakcie pozyskiwania funduszy na to zadanie" - powiedziała Tomoń.

Zbiornik Włocławski, który ma długość 58 km i szerokość od 1,2 do 2 km, powstał pod koniec lat 60. w związku z budową zapory i elektrowni we Włocławku. To największy sztuczny akwen w Polsce.

Każdego roku Wisłą w okolice Płocka spływa około 1,5 mln metrów sześc. piachu niesionego przez nurt rzeki z górnego jej biegu. W listopadzie 2011 r. w rejonie Popłacina pogłębiarki wydobyły z Wisły ponad 160 tys. metrów piachu, który utworzył tam wyspę. Było to konieczne, by zminimalizować tam groźbę tworzenia się zimą zatorów lodowych.

Na początku marca tego roku na Wiśle w okolicach Płocka pracowały lodołamacze, które kruszyły pokrywę lodową, umożliwiając swobodne spływanie wody i śryżu korytem rzeki w kierunku tamy we Włocławku. Jednostki likwidowały m.in. niewielkie zatory lodowe, które tworzyły się w tym czasie poniżej Płocka, w rejonie miejscowości Stary Duninów i Murzynowo.(PAP)