Resort infrastruktury i rozwoju przygotował projekt nowelizacji ustawy o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. "Jego celem jest wdrożenie rynkowych zasad działania drogowej spółki specjalnego przeznaczenia. Zaproponowane zmiany mają zapobiec wystąpieniu ryzyka pomocy publicznej w działalności spółki i zapewnić swobodę podejmowania przez nią decyzji" - podkreśliło biuro prasowe resortu.

"Dzięki zmianom powstaną warunki do utworzenia spółek działających poza sektorem instytucji rządowych i samorządowych, a przeprowadzane przez nie transakcje, przy spełnieniu określonych warunków (…), nie będą wpływały na poziom długu i deficytu tego sektora" - dodano.

Jak poinformowało biuro prasowe MIR, obecnie trwają robocze konsultacje z Komisją Europejską dotyczące ustalenia ostatecznego brzmienia przepisów prawnych, w tym sposobu finansowania drogowych spółek specjalnego przeznaczenia i kwestii pomocy publicznej. "Po zakończeniu konsultacji z Komisją Europejską projekt niezwłocznie zostanie skierowany do Rady Ministrów" - zaznaczyło biuro prasowe MIR.

Taki mechanizm jest planowany dla trzech inwestycji drogowych: A1 Tuszyn - Częstochowa, A18 Olszyna - Golnice oraz odcinka A2 Mińsk Mazowiecki - Siedlce.

W poniedziałek rząd ma się zająć projektem uchwały ws. Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Celem programu, wartego 107 mld zł, jest dokończenie sieci dróg w Polsce. Powstanie 3,9 tys. km autostrad i dróg szybkiego ruchu oraz 57 obwodnic. Pieniądze na te inwestycje będą pochodzić z Krajowego Funduszu Drogowego, zasilanego, m.in. z refundacji funduszy UE. (PAP)