Województwo mazowieckie rozpoczęło postępowanie, które ma na celu wybór firmy do budowy sieci szerokopasmowej na jego terenie. To największy z projektów światłowodowych finansowanych z funduszy unijnych - Bruksela i województwo przeznaczyły na niego prawie 500 mln zł.

W ramach projektu ma powstać 3,7 tys. km sieci światłowodowych, co pozwoli na podłączenie ponad 90 proc. ludności województwa do internetu. Wbrew obiegowym opiniom, Mazowsze to jedno z najsłabszych pod względem dostępu do infrastruktury województw w Polsce, oczywiście z wyłączeniem Warszawy.

Ze względu na skalę projekt powinien przyciągnąć wielu chętnych. Projekty budowy sieci szerokopasmowych, na które Unia Europejska chce przeznaczyć 1 mld EUR dofinansowania, wchodzą w decydującą fazę. Jednak tylko najbardziej zagorzali optymiści wierzą, że uda się zrealizować inwestycje w przewidzianym terminie - do końca 2014 r. (PAP)

tpo/