Celem Konwencji jest kompleksowa ochrona środowiska oraz zdrowia ludzkiego przed przedostawaniem się rtęci do atmosfery, wód i ziemi. Przepisy porozumienia regulują zagadnienia związane z wydobyciem tego metalu, handlem produktami zawierającymi go oraz wykorzystaniem go w produktach i procesach przemysłowych. Konwencja ustanawia ponadto zasady bezpiecznego dla środowiska gospodarowania odpadami zawierającymi rtęć, stosowania odpowiednich metod składowania rtęci, a także reguluje zagadnienia dotyczące terenów zanieczyszczonych tym metalem.

- Polska bardzo aktywnie uczestniczyła w procesie negocjacji tekstu Konwencji Minamata na forum Unii Europejskiej, jak również brała udział w dotychczasowych pracach na arenie międzynarodowej. Teraz przechodzimy do procesu ratyfikacji. Cieszę się, że staliśmy się częścią tego międzynarodowego porozumienia, gdyż tylko jednolite działania w skali globalnej pozwolą na osiągnięcie celów przewidzianych w Konwencji - mówi minister Marcin Korolec.

Tekst Konwencji został uzgodniony w styczniu 2013 r. w Genewie, na forum Międzyrządowego Komitetu Negocjacyjnego. W okresie od października 2013 r. do 24 września br. Konwencję podpisały 102 państwa, w tym Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Chiny, Japonia, państwa Ameryki Łacińskiej, część państw kontynentu afrykańskiego, prawie wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Dokument wejdzie w życie po jego ratyfikowaniu przez co najmniej 50 krajów, które podpisały Konwencję.

Więcej informacji na temat Konwencji na stronie www.mos.gov.pl