Główny Urząd Statystyczny przedstawił informacje o liczbie budowanych mieszkań w styczniu tego roku. Z przedstawionych przez GUS danych wynika, że w końcu stycznia tego roku w budowie było 704 tys. mieszkań, o 2 proc. mniej niż w końcu stycznia 2012 roku.