Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym i liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto - dodał GUS.

Jak poinformował urząd w komunikacie, według wstępnych danych w okresie styczeń-listopad 2015 r. oddano do użytkowania 128855 mieszkań, czyli o 0,8 proc. więcej w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r., w którym odnotowano spadek o 1,0 proc.

"W okresie jedenastu miesięcy 2015 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 171407 mieszkań, tj. o 18,7 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2014 r. (wobec wzrostu przed rokiem o 14,3 proc.). Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 156025, tj. o 11,8 proc. (wobec wzrostu przed rokiem o 15,3 proc.)" - głosi komunikat.

Największy udział (54,9 proc) w ogólnej liczbie mieszkań oddanych do użytkowania - informuje GUS - mieli inwestorzy indywidualni, którzy w okresie styczeń-listopad 2015 r. oddali do użytkowania 70776 mieszkań, czyli o 4,1 proc. więcej niż przed rokiem.

"W tej grupie inwestorów w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. odnotowano wzrost liczby mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym – do 80708 mieszkań, tj. o 14,6 proc. (wobec spadku przed rokiem o 1,9 proc.). Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 74964 mieszkań, tj. o 5,0 proc (wobec wzrostu przed rokiem o 2,6 proc.)" - głosi komunikat.

Z kolei deweloperzy, zaznacza GUS, w okresie jedenastu miesięcy 2015 r. oddali do użytkowania 53486 mieszkań (co stanowiło 41,5 proc. ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania), tj. o 1,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2014 r., kiedy notowano wzrost o 7,2 proc.

Natomiast spółdzielnie mieszkaniowe, według danych GUS, w okresie jedenastu miesięcy 2015 r. oddały do użytkowania 1592 mieszkania wobec 3117 mieszkań przed rokiem.

Pozostali inwestorzy (budownictwo komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe) oddali do użytkowania w ciągu jedenastu miesięcy 2015 r. łącznie 3001 mieszkań wobec 3990 mieszkań przed rokiem, z tego w budownictwie komunalnym 1429 mieszkań wobec 1916 przed rokiem, w społecznym czynszowym – 1163 mieszkania wobec 1605 przed rokiem, a w zakładowym 409 mieszkań wobec 469 w analogicznym okresie 2014 roku - informuje także GUS. (PAP)