"Dotarły do mnie informacje, że PGNiG ma problemy ze szczelinowaniem hydraulicznym na odwiercie Lubocino. Trudno ocenić, z czego one wynikają. Z jednej strony może to być struktura geologiczna skał, która może sprawiać problemy przy zabiegach szczelinowania. Z wcześniejszych informacji wynika jednak, że odwiert został przeprowadzony w dobrze wybranej lokalizacji. Drugi możliwy powód to ewentualny błąd ludzki - np. niewłaściwe założenia techniczne szczelinowania. Mogą to być nawet takie drobiazgi jak nieodpowiedni skład płynu szczelinującego, niewłaściwe ciśnienia, czy źle dobrana średnica ziaren piasku użytego podczas szczelinowania" - wyjaśnił anonimowo PAP jeden z polskich geologów.

O problemach PGNiG na odwiercie Lubocino informuje też inny ekspert branży wydobywczej węglowodorów. Jak wyjaśnił, w grudniu ub.r. amerykańska spółka Halliburton, pracująca dla PGNiG, nie rozpoczął szczelinowania ze względu na pogodę. Jednak - jak zaznaczyło źródło - od 4 stycznia spółka podejmowała kilka prób szczelinowań hydraulicznych, które nie zakończyły się sukcesem.

Rzeczniczka PGNiG Joanna Zakrzewska poinformowała PAP, że PGNiG nie zakończyło jeszcze prac związanych ze szczelinowaniem na odwiercie poziomym Lubocino i dlatego jest zbyt wcześnie na ich ocenę.

"Prace prowadzi spółka Halliburton. Ze względu na specyficzne warunki geologiczne na niektórych etapach przeprowadzonych prac osiągnięte rezultaty różniły się od przyjętych pierwotnie założeń. Dlatego harmonogram działań został wydłużony. Obecnie trwają przygotowania do kolejnego etapu prac. Na bieżąco wprowadzane są modyfikacje i zmiany do projektu w celu uzyskania optymalnych wyników. Każdy etap prac jest szczegółowo monitorowany" - zaznaczyła Zakrzewska.

PGNiG poinformowało na początku grudnia, że w ciągu kilku najbliższych dni przeprowadzi szczelinowanie hydrauliczne w Lubocinie, a do końca grudnia firma będzie wiedzieć, czy jest tam gaz łupkowy.

Koncesja Wejherowo na Pomorzu jest jedną z 15 koncesji poszukiwawczych gazu z łupków, jakie posiada PGNiG. Według ekspertów należy do najbardziej perspektywicznych. Prace na koncesji Wejherowo PGNiG rozpoczęło w 2010 roku. Na odwiercie pionowym Lubocino-1 wykonano we wrześniu 2011 roku zabiegi szczelinowania, które potwierdziły występowanie gazu z łupków. Następnie wykonano odwiert poziomy.

W listopadzie PGNiG podało, że w przetargu na wykonanie szczelinowania na Lubocinie wygrała firma Halliburton Company Germany. W przetargu brały też udział firmy: Schlumberger Polska, United Oilfield Services oraz Weatherford Poland.

Gaz łupkowy wydobywa się metodą szczelinowania hydraulicznego. Polega ona na wpompowywaniu pod ziemię mieszanki wody, piasku i chemikaliów, która powoduje pęknięcia w skałach i w efekcie wypycha gaz.

W ostatnich latach Ministerstwo Środowiska wydało ponad 100 koncesji na poszukiwanie gazu niekonwencjonalnego w Polsce, m.in. dla Chevron, ConocoPhillips, Talisman Energy, PGNiG, Lotos i Orlen Upstream.

W pozyskiwaniu gazu ze złóż niekonwencjonalnych przodują Stany Zjednoczone, gdzie ponad 50 proc. wydobycia gazu pochodzi właśnie z tego rodzaju złóż. Amerykanie zakładają zwiększanie wydobycia, bo udokumentowane zasoby gazu z takich złóż są znacznie większe od złóż konwencjonalnych. W Polsce pierwsze wiercenia w poszukiwaniu niekonwencjonalnego gazu wykonało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w Markowoli na Lubelszczyźnie, a kanadyjska firma Lane Energy - w Łebieniu na Pomorzu. Planowane są prace w kolejnych miejscach - głównie w pasie od wybrzeża Bałtyku w kierunku południowo-wschodnim, do Lubelszczyzny.