Prace remontowe trwały dwa lata i kosztowały 12,5 mln zł. Większość tej kwoty stanowiło wsparcie unijne.


Budynki dawnego klasztoru są położone pomiędzy ulicami: Mirowską, Krakowską, Targową i Przesmyk. Głównym celem projektu było uporządkowanie tkanki urbanistycznej tego kwartału - odnowienie zabytkowego obiektu, wyburzenie sąsiednich budynków, które były w złym stanie technicznym i nie miały wartości zabytkowej oraz rozbudowa kompleksu o nowe części, które będą służyć działalności kulturalnej, oświatowej i społecznej. Ma to w konsekwencji ożywić tę część miasta, zwiększając potencjał turystyczny i kulturowy.

Podczas prac remontowych specjaliści starali się wyeksponować pierwotne piękno dawnego klasztoru i powrócić do pierwszego układu pomieszczeń, zmienianego podczas licznych przebudów. Część fasady najstarszego budynku pozostała nieotynkowana, by pokazać oryginalną kamienno-ceglaną ścianę.

Werner Folkert, koordynator projektu, jest zadowolony z efektu prac. „Wszystko od strony inwestycyjnej i budowlanej zostało wykonane w stu procentach, zakres prac został dodatkowo poszerzony w związku z odkryciami konserwatorsko-archeologicznymi” - powiedział PAP.

Prowadzone przez ostatnie dwa lata prace to nie tylko remont dawnych budynków, ale też budowa nowych, które dziś stanowią swoistą oprawę dla odnowionego zabytku. W nowych pomieszczeniach powstała m.in. aula na 150 osób, w której będą odbywały się koncerty, przedstawienia i zajęcia dla dzieci. W innych mają wkrótce działać: przyparafialna kawiarnia, przychodnia rehabilitacyjna, małe przedszkole i świetlica dla dzieci.Projekt został dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Dotacja unijna wyniosła 10,5 mln zł. Reszta pieniędzy pochodzi m.in. od parafii i lokalnego samorządu.

Gmach dawnego klasztoru położony jest na południe od kościoła. Pierwotny budynek wzniesiony był zapewne po przejęciu 1474 r. częstochowskiej fary przez paulinów. Pierwsza informacja o istnieniu murowanej budowli pochodzi jednak dopiero z 1598 roku. Od tamtego czasu klasztor był kilkakrotnie rozbudowywany.(PAP)