Szykuje się kolejna ciekawa sprawa w Trybunale Sprawiedliwości dotycząca ekonomii współdzielenia. Tym razem pytanie francuskiego sądu dotyczy Airbnb, a zatem usług świadczonych nieco inaczej niż przez Ubera.
Błażej Grochowski
23.11.2018
Prawo gospodarcze
Kiedy umrze przedsiębiorca, nie będzie musiała umierać jego firma - tak w skrócie można określić zmiany, które wejdą w życie już w najbliższą niedzielę. To niezwykle ważna ustawa - nie tylko dla przedsiębiorców, ale i ich rodzin, pracowników i kontrahentów.
Agnieszka Matłacz
23.11.2018
Półroczny termin przedawnienia karalności architekta z powodu czynu, za który odpowiada dyscyplinarnie mija w momencie złożenia wniosku do Sądu Dyscyplinarnego, a nie do sekretariatu Izby Architektów - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.11.2018
Budownictwo
Przedstawiona w czwartek deklaracja polityczna dotycząca przyszłych relacji Wielkiej Brytanii z UE...
Jolanta Ojczyk
22.11.2018
Prawo gospodarcze
Powstanie nowa danina publiczna w postaci opłaty jakościowej, którą pobierać się będzie od właścicieli stacji kontroli pojazdów, a uderzy we właścicieli aut. W czwartek, 22 listopada br. Sejm rozpoczął dyskusję nad zmianami w Prawie o ruchu drogowym.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.11.2018
Prawo gospodarcze

Czy ZUS przejmie wypłatę chorobowego w ciąży już od pierwszego dnia?

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Posłowie Kukiz'15 proponują, żeby pracodawcy nie płacili za 33 pierwsze dni choroby pracownicy, która jest w ciąży. Sejm zajmie się tym projektem zmian w kodeksie pracy i ustawie zasiłkowej w piątek.
Agnieszka Matłacz
22.11.2018
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy

Wiceszef KE: Naruszanie praworządności szkodzi gospodarce

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Jestem zaniepokojony sytuacją w kilku krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, pod względem praworządności. Sytuacja zatruwa środowisko inwestycyjne, a to szkodzi zatrudnieniu i wzrostowi gospodarczemu - stwierdził wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Jyrki Katainen.
Krzysztof Sobczak
22.11.2018
Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Dziedziczenie firmy bez podatku od spadku

Małe i średnie firmy Finanse Podatek od spadków i darowizn
25 listopada 2018 roku zacznie obowiązywać nowe zwolnienie z podatku od spadków i darowizn. Nie trzeba będzie płacić podatku od odziedziczonej firmy. Na zmianie skorzystają także spadkobiercy spoza kręgu najbliższej rodziny.
Krzysztof Koślicki
22.11.2018
Małe i średnie firmy Finanse Podatek od spadków i darowizn
Projekt deklaracji politycznej na temat przyszłych relacji między UE i Wielką Brytanią po wyjściu tego kraju ze Wspólnoty został uzgodniony na poziomie negocjatorów i wstępnie poparty na poziomie politycznym - poinformował szef Rady Europejskiej Donald Tusk.
Jolanta Ojczyk
22.11.2018
Prawo gospodarcze

Śmierć pracodawcy nie wygasi już natychmiast umów pracowników

Prawo pracy Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
25 listopada wejdą w życie przepisy, które pozwolą firmom na dalsze działanie, mimo śmierci właściciela. To zmiana bardzo istotna także z punktu widzenia pracowników, bo daje szansę na bezpieczną kontynuację zatrudnienia.
Agnieszka Matłacz
22.11.2018
Prawo pracy Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Komisja Nadzoru Finansowego ma już wielką władzę, a dostanie jeszcze większą. Będzie bowiem mogła decydować o przejmowaniu banków. Agresywne działania połączone z brakiem ich rozliczalności mogą prowadzić do roszczeń przeciwko naszemu krajowi – mówi Maciej Gawroński
Jolanta Ojczyk
22.11.2018
Prawo gospodarcze Finanse
Posłowie PiS przygotowali projekt nowelizacji, która uszczelni wyjątki od zakazu handlu. Proponują zmiany w sześciu z nich.
Agnieszka Matłacz
22.11.2018
Prawo pracy Małe i średnie firmy
Branża odpadowa skrytykowała projekt rozporządzenia w sprawie stawek służących do obliczania tzw. gwarancji finansowej. Twierdzi, że zbyt wysokie kaucje mogą doprowadzić do upadku wielu firm. Ministerstwo Środowiska zmodyfikowało stawki.
Jolanta Ojczyk
22.11.2018
Środowisko
Główny księgowy ponosi odpowiedzialność za wadliwy system księgowania i powstanie karnych odsetek za nieopłacony podatek dochodowy - orzekł Sąd Najwyższy. Nie ma znaczenia, że na co dzień księgowością zajmowali się inni pracownicy, a nieprawidłowości przyniosły spółce zysk.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.11.2018
Rachunkowość Prawo pracy
W czwartek pierwsze umowy terminowe automatycznie przekształciły się w umowy na czas nieokreślony. Dzień wcześniej, 21 listopada 2018 roku upłynęły bowiem pierwsze 33-miesięczne limity zatrudnienia dla umów na czas określony, trwających w dniu 22 lutego 2016 roku.
Agnieszka Matłacz
22.11.2018
Prawo pracy Prawo gospodarcze
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zamierza złożyć wniosek o karę dyscyplinarną dla naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach. Chodzi o prowokację w warsztacie samochodowym. Zdaniem Adama Abramowicza odwoływanie się od decyzji sądu, który odstąpił od wymierzania kary, nosi znamiona nękania polskiego mikroprzedsiębiorcy.
Jolanta Ojczyk
21.11.2018
Małe i średnie firmy
Posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt nowelizacji, która doprecyzuje katalog wyłączeń spod zakazu handlu. Chodzi głównie o te sklepy, które otwierają się w dni objęte zakazem jako placówki pocztowe.
Agnieszka Matłacz
21.11.2018
Prawo pracy Małe i średnie firmy
Nie można w planie zagospodarowania zakazać lokalizacji ferm, jeśli narusza to ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.
Dorian Lesner
21.11.2018
Budownictwo
Nie tylko banki spółdzielcze boją się nowych przepisów o przejmowaniu banków. Za brak precyzji krytykują je też prawnicy. Podkreślają, że uchwalane w pośpiechu zmiany dadzą Komisji Nadzoru Finansowego dużą władzę.
Jolanta Ojczyk
21.11.2018
Prawo gospodarcze Finanse
Obecnie nie istnieje jednolita, obowiązująca, a jednocześnie ustawowa definicja garażu. Charakter przesądzający w przypadku wątpliwości co do funkcji danego budynku mają kwestie konstrukcyjne.
Jonasz Suchy
21.11.2018
Budownictwo
Nowa ustawa ma zapewnić elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych, co spowoduje zmniejszenie zatorów płatniczych i liczby błędnych oraz fałszywych faktur w obiegu.
Katarzyna Kubicka-Żach
20.11.2018
Zamówienia publiczne
Wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska zostaną uszczuplone o wydziały monitoringu środowiska i laboratoria. Zostaną one przeniesione na szczebel centralny. Inspekcja będzie mogła też tworzyć grupy interwencyjno-wyjazdowe i do zadań specjalnych.
Dorian Lesner
20.11.2018
Środowisko
W razie cofnięcia wniosku o zatwierdzenie tabel przez Komisję Prawa Autorskiego przysługuje zażalenie na odmowę zwrotu opłaty - taki jest sens uchwały trzech sędziów Sądu Najwyższego. Stronie zwraca się całą uiszczoną opłatę od cofniętego pisma.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.11.2018
Prawo cywilne
Ministerstwo Finansów planuje powołanie nowej instytucji, która będzie nadzorowała prace biegłych rewidentów. Ma to być Polska Agencja Nadzoru Audytowego. Projekt ustawy jest już gotowy, ale zdaniem samorządu biegłych propozycje resortu nie są dobrym pomysłem.
Krzysztof Koślicki
20.11.2018
Rachunkowość Prawo gospodarcze
Zdaniem Rzecznika Finansowego ubezpieczyciel, który zaniżył wypłatę z OC komunikacyjnego powinien...
Jolanta Ojczyk
19.11.2018
Prawo cywilne Finanse

Zarządcę sukcesyjnego można powołać przez internet

Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Od 25 listopada obowiązuje ustawa o sukcesji. Od tego dnia zarządcę, który będzie mógł kontynuować działalność firmy po śmierci właściciela, można ustanowić on line, w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
Jolanta Ojczyk
19.11.2018
Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

MF: System bankowy jest bezpieczny

Prawo gospodarcze Finanse
Getin Noble Bank i Idea Bank na bieżąco regulują zobowiązania wobec klientów. Sytuacja obu instytucji była przedmiotem wczorajszego, specjalnego posiedzenia Komitetu Stabilności Finansowej. Ma to związek z tzw. aferą KNF.
Krzysztof Koślicki
19.11.2018
Prawo gospodarcze Finanse
Uchwalone w obecnym kształcie przez Sejm przepisy o przejmowaniu banków dają o wiele większą władzę Komisji Nadzoru Finansowego niż miała dotychczas. Do przejęcia może bowiem dojść na podstawie samego „podejrzenia”. Ponadto przejmowany bank w praktyce nie będzie miał możliwości zakwestionowania jej decyzji
Jolanta Ojczyk
19.11.2018
Prawo gospodarcze Finanse
Obowiązkiem inwestora jest wybudowanie drogi publicznej dla zrealizowanej przez siebie inwestycji niedrogowej. Szczegóły tego przedsięwzięcia określa umowa zawarta między gminą a inwestorem. Gdy jej nie na, sąd nie zmusi inwestora do wykonania tego obowiązku. Tak uznał Sąd Apelacyjny we Wrocławiu.
Marek Sondej
19.11.2018
Budownictwo
Do podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży firmy zalicza się także dodatnią wartość, czyli tzw. goodwill - wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Anna Olbrych
19.11.2018
Prawo gospodarcze