900 tys. złotych kary na nałożyła Komisja Nadzoru Finansowego na PZU SA za opóźnienia w przyznawaniu i wypłacie odszkodowań komunikacyjnych w latach 2013-15.
Krzysztof Sobczak
04.12.2018
Domowe finanse Prawo gospodarcze

Urząd zachęca firmy do korzystania z e-przetargów

Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Urząd Zamówień Publicznych utworzył Elektroniczną Platforma Katalogów Produktów eKatalogi, która umożliwia sprzedaż i dokonywanie zakupów łącząc przedsiębiorców i sektor administracji publicznej. Platforma jest przeznaczona dla transakcji poniżej progu 30 tys. euro, a w przypadku zamawiających sektorowych do wartości 443 tys. euro.
Krzysztof Sobczak
04.12.2018
Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy w celu ograniczenia zatorów płatniczych może doprowadzić do nadużyć władzy - ocenia Rada Legislacyjna przy premierze. Grozi to w wypadku, gdy wierzyciel mógłby uzyskać zabezpieczenie swojego roszczenia również wówczas, gdy do tego nie istniałyby podstawy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.12.2018
Prawo cywilne Prawo gospodarcze

UE: Nowe prawo ułatwi konfiskowanie mienia pochodzącego z przestępstwa

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Skuteczne zabezpieczanie i konfiskowanie mienia pochodzącego z przestępstwa w całej Unii Europejskiej mają zapewnić przepisy nowego unijnego rozporządzenia o wzajemnym uznawaniu nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty. Nowe rozporządzenie w tej sprawie wejdzie w życie za dwa tygodnie.
Rafał Bujalski
04.12.2018
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Coraz bliżej do składania sprawozdań finansowych za 2018 r., a spółdzielnie mieszkaniowe wciąż nie wiedzą, jak je mają przygotować, by były zgodne z przepisami i opracowaną przez Ministerstwo Finansów strukturą logiczną.
Grażyna J. Leśniak
04.12.2018
Rachunkowość Prawo gospodarcze
Polska, obok Rumunii to kraj o najniższej liczbie transgranicznych transakcji elektronicznych w Unii Europejskiej. Zaledwie ok. 16 proc. Polaków robiło zakupy w zagranicznych e-sklepach i tylko nieco ponad 10 proc. polskich e-sklepów sprzedaje za granicą. To ma się zmienić dzięki zakazowi geoblokowania.
Krzysztof Sobczak
03.12.2018
Prawo gospodarcze

Specustawa ma złagodzić podwyżki cen energii

Domowe finanse Prawo gospodarcze
Specjalna ustawa ma złagodzić skutki podwyżek energii dla ludności i dla małych i średnich przedsiębiorstw - poinformował w poniedziałek minister energii Krzysztof Tchórzewski. Jak wyjaśnił, pieniędzy na to nie ma planie budżetowym na przyszły, ale mają być "wygospodarowane" z opłaty emisyjnej.
Krzysztof Sobczak
03.12.2018
Domowe finanse Prawo gospodarcze
Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił powództwo w sprawie zwrotu pobranych karnych odsetek od niespłaconej raty kredytu indeksowanego we frankach szwajcarskich. Zdaniem sądu, Getin Noble Bank nie złamał praw konsumenta przez niejasno sformułowaną umowę.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.12.2018
Prawo cywilne
Od 25 listopada, czyli od dnia, kiedy zaczęły obowiązywać przepisy o sukcesji W Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zarejestrowano już blisko 600 zarządców sukcesyjnych. Niektórzy przedsiębiorcy zgłaszają więcej niż jedną osobę.
Jolanta Ojczyk
03.12.2018
Prawo gospodarcze
Do konsultacji publicznych trafiła tzw. megaustawa, która ma umożliwić realizację sieci 5G. Zwalnia ona z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, a także zmniejsza opłaty za zajęcie pasa drogowego.
Jolanta Ojczyk
03.12.2018
Nowe technologie
Zapowiada się przełomowy wyrok Sądu Najwyższego w sprawie usuwania linków z wyszukiwarek internetowych. SN odpowie, czy przeciętny użytkownik internetu rozumie treść snippetów. A także, czy w konkretnej sprawie działa prawo do zapomnienia.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.12.2018
Prawo cywilne RODO
Po wejściu w życie unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO i powołaniu Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pojawiło się pytanie, na ile jego kompetencje nakładają się na kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - twierdzi radca prawny Jarosław Sroczyński.
Krzysztof Sobczak
03.12.2018
Prawo gospodarcze RODO
Jeśli pas ziemi wokół wysypiska odpadów nie należy do jego właściciela, kamera nie będzie go rejestrować. Nie będzie trzeba też mieć kopii zapasowej nagrania z monitoringu. Pomieszczenia w których będą przechowywane, będą jednak musiały spełnić wymagania przeciwpożarowe. Tak wynika z przygotowanej w Ministerstwie Środowiska najnowszej wersji projektu rozporządzenia w sprawie monitoringu wysypisk.
Jolanta Ojczyk
03.12.2018
Środowisko RODO
Dziennikarze, którzy w artykule wykorzystali informacje z Krajowego Rejestru Sądowego muszą opublikować sprostowanie - orzekł Sąd Najwyższy. Dlatego, że członek zarządu spółki nie dopełnił w terminie obowiązku wykreślenia go z rejestru. Problemem jest obecnie objętość sprostowania.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.12.2018
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
W poniedziałek 3 grudnia br. Sąd Apelacyjny w Warszawie ogłosi wyrok w sprawie zwrotu pobranych karnych odsetek od niespłaconej raty pożyczki. Pozwanym jest Getin Noble Bank, któremu pożyczkobiorcy zarzucają m.in. złamanie praw konsumenta przez niejasno sformułowaną umowę.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.12.2018
Prawo cywilne
W Unii Europejskiej od poniedziałku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące zakazu geoblokowania w handlu internetowym. Sprzedawcy w internecie nie będą mogli odmówić sprzedaży swoich produktów klientom z innych krajów.
Krzysztof Sobczak
02.12.2018
Rynek i konsument
Decyzja o ustanowieniu zarządcy sukcesyjnego w przypadku wspólników spółki cywilnej jest bardzo poważna. Błędna wywoła nie tylko skutki dla spadkobierców zmarłego wspólnika, ale także dla tych wspólników, którzy pozostali przy życiu – pisze dr Małgorzata Rejmer, prezes LEX Kancelaria Finansowa.
Małgorzata Rejmer
02.12.2018
Spółki Małe i średnie firmy
Po 1989 roku wyemigrowało z Polski 30 tys. naukowców - twierdzi wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. I podkreśla, że wszystkie działania obecnego rządu służą temu, aby powstrzymać ten "drenaż mózgów".
Krzysztof Sobczak
01.12.2018
Szkolnictwo wyższe
O co tak naprawdę chodzi w dopuszczalności ustalania cen odsprzedaży towarów. Dlaczego Amerykanie popełnili błąd liberalizując podejście w sprawie Leegin i dlaczego Europejczycy powinni pójść ich śladem? – pisze dr Łukasz Grzejdziak z Uniwersytetu Łódzkiego.
Łukasz Grzejdziak
01.12.2018
Prawo gospodarcze
Od marca 2019 roku wspólnicy będą mogli podejmować uchwały w trybie obiegowym. Za to ostatni członek zarządu, gdy zechce złożyć rezygnację, będzie musiał zwołać zgromadzenie wspólników. Prezydent właśnie podpisał ustawę wprowadzającą takie zmiany.
Jolanta Ojczyk
30.11.2018
Prawo gospodarcze
W czwartek prezydent podpisał ustawę wzmacniającą nadzór nad rynkiem finansowym. Dzięki niej Komisja Nadzoru Finansowego zyska większą władzę i niezależność finansową. Za to rynek obligacji prywatnych czeka wiele ograniczeń. To efekt afery GetBack.
Jolanta Ojczyk
30.11.2018
Finanse
Ponad 21 mln zł w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa kara grzywny za wykroczenie wyniesie natomiast 225 zł. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem stawki minimalnego wynagrodzenia.
Krzysztof Koślicki
30.11.2018
Ordynacja
Prawo budowlane nie uzależnia legalizacji samowoli budowlanej od uprzedniego rozstrzygnięcia wniosku inwestora o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Dorian Lesner
30.11.2018
Budownictwo
W Danii od nowego roku maile z danymi wrażliwymi będą obowiązkowo szyfrowane. Ta informacja wywołała dyskusję, także w Polsce, kiedy i jak należy zabezpieczać korespondencję elektroniczną. Szyfrowania nie trzeba stosować zawsze, ale tylko tam, gdzie jest to konieczne - uważają eksperci.
Jolanta Ojczyk
30.11.2018
Prawo gospodarcze RODO
W 2019 roku prowadzenie działalności gospodarczej najbardziej będą utrudniały niejasne i niespójne...
Jolanta Ojczyk
29.11.2018
Spółki Małe i średnie firmy

Sejm już pracuje nad zmianami w zakazie handlu

Prawo pracy Małe i średnie firmy
Nowelizacja ma uszczelnić system. Chodzi przede wszystkim o ograniczenie Żabkom możliwości pracy w dni objęte zakazem przez doprecyzowanie wyjątku dla placówek pocztowych.
Agnieszka Matłacz
29.11.2018
Prawo pracy Małe i średnie firmy
Najnowsza nowelizacja ustawy o KRS usuwa lukę prawną, jaką było faktyczne pozbawienie profesjonalnych pełnomocników możliwości dokonywania zgłoszeń w imieniu swoich mocodawców. Tyle, że wciąż zgłoszenia do KRS może dokonać tylko osoba mająca PESEL - pisze Maciej A. Szewczyk, radca prawny z kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Numery adwokatów i radców przekażą do systemu ich samorządy zawodowe.
Maciej Szewczyk
29.11.2018
Spółki
Odszkodowanie z obowiązkowego ubezpieczenia OC może zostać wypłacone także, gdy pasażer otwierając drzwi uszkodzi sąsiedni pojazd. Pojęcie "ruch pojazdu" obejmuje bowiem również wsiadanie i wysiadanie z niego. Tak uznał Trybunał Sprawiedliwości UE. Ten korzystny dla pasażerów wyrok to ważna wskazówka dla ubezpieczycieli.
Jolanta Ojczyk
29.11.2018
Prawo cywilne Finanse
Nowelizacja tzw. ustawy przekształceniowej wprowadza uproszczone zaświadczenie o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność, ale nie tylko. Zmieni też zasady uwłaszczenia lokali w blokach, które pozwolenie na użytkowanie otrzymają po 1 stycznia 2019 r. Pozwoli to uniknąć deweloperom konsekwencji korzystania z pomocy publicznej.
Jolanta Ojczyk
29.11.2018
Administracja publiczna Budownictwo

Sprawy frankowe czekają na głos Sądu Najwyższego

Prawo cywilne Prawo gospodarcze Kredyty frankowe
To Sąd Najwyższy wywołał chaos orzeczniczy w sprawach frankowych. Dlatego potrzebny jest niezwłocznie jego głos aby przywrócić zaufanie do wymiaru sprawiedliwości w orzecznictwie konsumenckim - mówi adwokat Iwo Gabrysiak, wspólnik zarządzający Gabrysiak i Wspólnicy.
Jolanta Ojczyk
29.11.2018
Prawo cywilne Prawo gospodarcze Kredyty frankowe