Otwarte mieszkaniowe rachunki powiernicze nie znikną, ale będą bardziej kosztowne. Deweloperzy będą musieli odprowadzać od każdej wpłaconej kwoty do 5 procent na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. Może to spowodować wzrost cen mieszkań. UOKiK zapewnia, że to koszt ochrony konsumentów.
Jolanta Ojczyk
14.12.2018
Prawo gospodarcze
Andrzej Duda nie posłuchał Adama Bodnara. W czwartek 13 grudnia podpisał nowelizację prawa energetycznego. Wprowadzi ona nowe regulacje ważne dla branży, ale też dla właścicieli nieruchomości przez które przebiegają instalacje przesyłowe. Zdaniem RPO te drugie są niezgodne z konstytucją.
Jolanta Ojczyk
13.12.2018
Prawo gospodarcze
Rada UE i Parlament Europejski zgodziły się znowelizować przepisy dotyczące płatności bezgotówkowych. Mają one ujednolicić zasady ścigania takich przestępstw jak phishing czy skimming, a także objąć walutę wirtualną.
Rafał Bujalski
13.12.2018
Prawo karne Finanse
Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, którą w środę podpisał prezydent, wyłączy możliwość rozszerzonej wykonalności tytułu egzekucyjnego w odniesieniu do byłych wspólników wszystkich spółek osobowych.
Agnieszka Matłacz
13.12.2018
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Długi o charakterze pieniężnym, które powstały w związku z prowadzeniem działalności rolniczej będą mogły podlegać restrukturyzacji. Ustawa, którą w środę podpisał prezydent, wprowadza cztery formy pomocy zadłużonym.
Agnieszka Matłacz
13.12.2018
Prawo cywilne
Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że Prawo ochrony środowiska nie narusza zasady adekwatności oraz samodzielności finansowej samorządu. Wpływy z kar i opłat za usunięcie drzewa lub krzewu są przychodem NFOŚiGW i funduszy wojewódzkich, a samorząd województwa otrzymuje rekompensatę za wykonanie zadania.
Katarzyna Kubicka-Żach
13.12.2018
Środowisko

Już można blokować sms-y premium

Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Abonenci są od 12 grudnia br. chronieni przed niechcianymi SMS Premium, dzięki czemu będą mogli lepiej kontrolować swoje wydatki. To możliwe dzięki zmianom w prawie telekomunikacyjnym, które pozwalają na zablokowanie wszystkich usług Premium nawet, gdy są one bezpłatne.
Krzysztof Sobczak
13.12.2018
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Wniosek o przedłużenie ważności koncesji na magazynowanie paliwa przedsiębiorca powinien złożyć nie później niż na 18 miesięcy przed jej wygaśnięciem. Gdy ten termin, trzeba na nowo ubiegać się o koncesje.
Jolanta Ojczyk
13.12.2018
Prawo gospodarcze
Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że ceny energii nie wzrosną. Jednak taką pewność mogą mieć tylko gospodarstwa domowe. Samorządy i przedsiębiorcy czekają nawet 50 proc. podwyżki, a niektóre już dostają nowe kalkulacje na 2019 rok.
Jolanta Ojczyk Katarzyna Kubicka-Żach Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
13.12.2018
Prawo gospodarcze Finanse Finansowanie zdrowia
Wyzwania związane z internetem rzeczy, z naciskiem na ochronę środowiska w miastach - to temat zaplanowanej na czwartek po południu sesji na Międzynarodowym Szczycie Klimatycznym w Katowicach. Jej organizatorem jest Ministerstwo Cyfryzacji.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.12.2018
Środowisko Nowe technologie RODO
Trudno wykazać, że egzekucja wobec spółki może być skuteczna, skoro komornik umorzył postępowanie. Tak decyzja to dowód na jej bezskuteczność. Opinia biegłego nie uchroni w takiej sytuacji zarządu od solidarnej odpowiedzialności za długi. Sąd nie musi jej dopuszczać, nawet, gdyby wykazała, że firma miała środki - wskazał Sąd Najwyższy.
Aleksandra Partyk
13.12.2018
Spółki
Nie ma odrębnych regulacji określających gromadzenie zmieszanych odpadów komunalnych. To gmina samodzielnie ustala kolor pojemnika na odpady zmieszane.
Ćwiek Piotr
13.12.2018
Samorząd terytorialny Środowisko
W pierwszym półroczu obowiązywania w państwach UE nowych zasad ochrony danych osobowych nieliczne były działania organów krajowych w zakresie kontroli zgodności z RODO - stwierdza w raporcie firma doradcza Deloitte. I dodaje, że organy ochrony danych osobowych skupiają się obecnie na wyjaśnianiu przepisów oraz wskazywaniu kwestii dotyczących zgodności z RODO.
Krzysztof Sobczak
12.12.2018
RODO
Wrześniowy wyrok Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie Profi Credit Polska otworzył drogę do podważenia nakazów zapłaty i wznowienia postępowań z parabankami. Czas nagli - krótkie, trzymiesięczne terminy na złożenie skargi o wznowienie postępowania mijają 13 i 20 grudnia 2018 r.
Przemysław Gałązka
12.12.2018
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
RPO kwestionuje zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Twierdzi, że za bardzo ułatwią one życie właścicielom sieci energetycznych kosztem właścicieli gruntów. Chodzi o sytuacje, kiedy trzeba zmodernizować instalację, np. gazociąg, linię energetyczną. W niekorzystnej sytuacji mogą się znaleźć np. rolnicy.
Jolanta Ojczyk
12.12.2018
Prawo gospodarcze
O zwrot tzw. opłaty likwidacyjnej, czy też świadczenia wykupu można pozwać ubezpieczyciela przez 10 lat od momentu zawarcia umowy ubezpieczenia na życie połączonej z funduszem kapitałowym - potwierdził raz jeszcze Sąd Najwyższy
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.12.2018
Prawo cywilne Rynek i konsument
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przyspieszyło prace tylko nad przepisami dotyczącymi znaków towarowych. Pozwolą one m.in. walczyć z handlarzami podróbkami. Te o patentach, które mają wprowadzić wiele uproszczeń dla wynalazców, ciągle czekają na przyjęcie przez rząd.
Jolanta Ojczyk
12.12.2018
Prawo gospodarcze
Podatnicy, którzy po Nowym Roku będą przenosić swój majątek do innego państwa, zapłacą dodatkowy podatek od wyjścia, czyli tzw. exit tax. Dla większości wyniesie on 19 proc. Dodatkową daninę zapłacą także osoby fizyczne, mimo że przepisy unijne tego nie wymagają. Możliwe będzie rozłożenie na raty i zwrot podatku.
Krzysztof Koślicki
12.12.2018
CIT PIT
Miejsca postojowe nie zawsze muszą znajdować się na tej samej działce, co realizowana inwestycja. Wystarczające jest zagwarantowanie możliwości postoju na cudzym gruncie. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie dotyczącej szkoły i przedszkola.
Dorian Lesner
12.12.2018
Samorząd terytorialny Budownictwo
Koordynowanie działań państw członkowskich w zapobieganiu cyberatakom i reagowaniu na nie - to główne zadanie unijnego systemu certyfikacji bezpieczeństwa cybernetycznego produktów i usług oraz rozbudowy agencji do walki z cyberprzestępczością.
Krzysztof Sobczak
11.12.2018
Nowe technologie Prawo gospodarcze
Urząd poinformuje uprawnionego do znaku o zbliżającym się terminie uiszczenia opłaty za dalszy okres ochrony nie później niż sześć miesięcy przed dniem, w którym upływa poprzedni okres ochrony. Nie będzie trzeba także przedstawiać znaku towarowego w formie graficznej. Takie zmiany przewiduje przyjęty przez rząd projekt nowelizacji prawa własności przemysłowej.
Jolanta Ojczyk
11.12.2018
Prawo gospodarcze
Styczeń 2019 roku przyniesie wiele zmian w prawie podatkowym. Warto o nich porozmawiać, by nie wpaść w pułapkę i nie narazić się na kary karne skarbowe. Okazją będzie IX Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG.
Iwona Kaczorowska
11.12.2018
CIT PIT
Na rozpoczynającym się jutro tj. 12 grudnia br. posiedzeniu plenarnym Sejm rozpocznie drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Projekt wprowadza nowe instrumenty kontroli.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.12.2018
Finanse publiczne
Nie można być podporządkowanym samemu sobie. Z tego względu, gdy prezes zarządu spółki miał 99% udziałów i był jedynym członkiem jej zarządu, to nie mógł jednocześnie zawrzeć ze spółką ważnej umowy o pracę. Taki pogląd jest ugruntowany w orzecznictwie - wskazał sąd okręgowy w Łomży.
Aleksandra Partyk
11.12.2018
Prawo pracy
Stawki zabezpieczenia roszczeń za magazynowanie odpadów wyniesie 600 zł za śmieci komunalne oraz 400 zł za papier, tekturę i tekstylia. Wszystkie instalacje do przetwarzania odpadów oraz punkty ich selektywnej zbiórki, a nie tylko komunalne, będą miały prawo do stosowania niższych, bo 35 proc. stawek.
Jolanta Ojczyk
11.12.2018
Samorząd terytorialny Środowisko
Komisja Nadzoru Finansowego powinna częściej i skuteczniej kontrolować banki spółdzielcze, a także lepiej weryfikować kwalifikacje kuratorów nadzorujących programy naprawcze. Za to Narodowy Bank Polski rzetelnie wykonuje swoje obowiązki. Taką ocenę w najnowszym raporcie wystawiła mu Najwyższa Izba Kontroli.
Jolanta Ojczyk
11.12.2018
Finanse

Podatki uproszczone, ale tylko w teorii

Ordynacja Domowe finanse CIT PIT Prawo gospodarcze
Ministerstwo Finansów realizuje program 3xP. Prawo podatkowe ma być proste, przejrzyste i przyjazne. W tym celu od stycznia 2019 roku zmieni się bardzo dużo przepisów. Eksperci zwracają uwagę, że firmy zapłacą wyższe daniny. Krytykowany jest też sposób nowelizowania prawa.
Krzysztof Koślicki
11.12.2018
Ordynacja Domowe finanse CIT PIT Prawo gospodarcze
Przy sprzedaży przez firmę Open Finance polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym konsumenci byli wprowadzani w błąd - uznał Sąd Apelacyjny w Warszawie. Zdaniem sądu kara nałożona za to przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na firmę była uzasadniona.
Krzysztof Sobczak
10.12.2018
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Wielka Brytania ma szansę zmienić decyzję w sprawie Brexitu. W poniedziałek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że może jednostronnie wycofać wniosek o wyjście z UE. Pozostałe kraje UE nie będą miały w takiej sytuacji nic do powiedzenia.
Jolanta Ojczyk
10.12.2018
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do prokuratory o informacje dotyczące okoliczności zatrzymania Wojciecha Kwaśniaka, a konkretnie czy doszło do użycia wobec niego środków przymusu bezpośredniego, a jeśli tak to jakich. Pyta, czy b. zastępca przewodniczącego KNF złożył zażalenie.
Patrycja Rojek-Socha
10.12.2018
Wymiar sprawiedliwości