Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz ma przedstawić propozycje różnych form pomocy i wsparcia dla całego sektora gospodarki, w tym branży turystycznej, na posiedzeniu rządu. Zapowiedział to wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy.
Patrycja Rojek-Socha
09.03.2020
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo

Marcin Obroniecki szefem nadzoru nad audytem

Finanse publiczne Rachunkowość
Minister finansów Tadeusz Kościński powołał Marcina Obronieckiego (na zdjęciu z prawej) na prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA), która sprawuje m.in. nadzór nad przeprowadzaniem badań sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów. Swoje obowiązki zacznie on pełnić we wtorek 10 marca 2020 roku.
Krzysztof Sobczak
09.03.2020
Finanse publiczne Rachunkowość
Trzy nowe rekomendacje, które dotyczą opisu metody marży transakcyjnej netto (TNMM), opisu metody ceny odprzedaży oraz interpretacji i zakresu stosowania przepisów o restrukturyzacji w obszarze cen transferowych - to efekt zorganizowanego na początku tego miesiąca przez resort finansów IX Forum Cen Transferowych.
Krzysztof Sobczak
09.03.2020
CIT Prawo gospodarcze
Ponad jedna trzecia sklepów nie podaje prawdziwych danych dotyczących sprzedawanych owoców i warzyw - wynika z badań przeprowadzonych przez Inspekcję Handlową. Chodzi przede wszystkim o brak informacji o kraju pochodzenia lub nieprawidłowe wskazanie Polski jako kraju pochodzenia.
Krzysztof Sobczak
09.03.2020
Rynek i konsument
Według Światowej Organizacji Turystyki z powodu koronawirusa o 1-3 proc. spadnie liczba wyjazdów, a branża może stracić od 30 do 50 miliardów dolarów. Polska Izba Turystyki apeluje do premiera Mateusz Morawieckiego do zapewniania mechanizmów ochronnych w przypadku epidemii. Podkreśla, że brak działań osłonowych wywoła lawinę bankructw.
Jolanta Ojczyk
09.03.2020
Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo
Najnowsza interpretacja skarbówki potwierdza, że istnieje sposób na legalne uniknięcie obowiązkowego dzielenia płatności. Wystarczy wystawić fakturę na usługę kompleksową i nie wskazywać w niej szczegółowo towarów – nawet jeśli ich osobna sprzedaż wymagałaby split paymentu. To kolejne korzystne stanowisko organów podatkowych w tym zakresie. Eksperci radzą jednak uważać.
Krzysztof Koślicki
09.03.2020
VAT Rachunkowość
Wprowadzone cztery lata temu ograniczenia w obrocie ziemią rolną praktycznie wstrzymały handel nieruchomościami rolnymi - twierdzi prof. Dorota Łobos-Kotowska z Uniwersytetu Śląskiego. I dodaje, że wprowadzone w ubiegłym roku zmiany nieco ten problem złagodziły, ale nadal jest to prawo złe i trudne do interpretacji przez administrację i sądy.
Krzysztof Sobczak
09.03.2020
Prawo cywilne Administracja publiczna
Jeszcze w grudniu Sąd Najwyższy orzekł, że syndyk upadłej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej nie może żądać od jej członków, by ponosili koszty strat powstałych w kasie w podwójnej wysokości, bo nie było takiej uchwały walnego zgromadzenia. Syndyk proponuje zrzeczenie się tych roszczeń, ale przeciwne stanowisko prezentuje NBP.
Patrycja Rojek-Socha Jolanta Ojczyk
09.03.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
W Ministerstwie Rozwoju trwają już prace nad projektem ustawy o fundacji rodzinnej, która pozwoli przetrwać dużym rodzinnym firmom, gdy właściciel odejdzie. Jego założenia przewidują, że zasady dziedziczenia nie zmienią się, ale wypłata zachowku będzie mogła zostać rozłożona w czasie. A sama fundacja będzie właścicielem firmy, chociaż nie będzie mogła prowadzić działalności gospodarczej.
Jolanta Ojczyk
09.03.2020
Spółki Prawo gospodarcze
Polska zajęła 8. miejsce w najnowszym rankingu firmy doradczej PwC oceniającym sytuację kobiet na rynku pracy w krajach OECD. Pierwsze trzy miejsca w Women in Work Index zajmują Islandia Szwecją i Słowenia. W naszym regionie Polska wyprzedza Węgry, Czechy, Estonię, Słowację. Na dalszych pozycjach znalazły się także m.in. Francja (24.), Austria (25.), Japonia (27.).
Krzysztof Sobczak
08.03.2020
Prawo pracy Małe i średnie firmy
W ostatnich latach sytuacja zawodowa Polek poprawiła się, ale wciąż nie mają równych szans na rynku pracy. Coraz więcej firm podejmuje natomiast kroki dotyczące równości płac między płciami, parytetów w zarządach czy szkoleń dedykowanych dla kobiet w zawodach zdominowanych przez mężczyzn.
Agnieszka Matłacz
08.03.2020
Prawo pracy HR
Ministerstwo Rozwoju wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Ministerstwem Finansów i ZUS-em pracuje nad rozwiązaniami łagodzącymi skutki koronawirusa dla firm. Pod uwagę jest brane dostarczenie kapitału czy odroczenie pewnych obowiązkowych płatności.
Jolanta Ojczyk
07.03.2020
Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo
Obligatariusz ma prawo dochodzić od dłużnika rzeczowego zaspokojenia z nieruchomości obciążonej hipoteką zabezpieczającą roszczenia z obligacji wyemitowanych na podstawie ustawy z 1995 r. o obligacjach - orzekła w uchwale Izba Cywilna Sądu Najwyższego. Administrator hipoteki samodzielnie nie może wystąpić z pozwem przeciwko dłużnikowi.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.03.2020
Prawo cywilne Spółki

Bank nie może „mścić się” na frankowiczu za złożenie pozwu

Prawo cywilne Rynek i konsument Kredyty frankowe
Coraz częściej frankowicze wychodzą zwycięsko z batalii z bankami. Liczba wygranych spraw zwiększa się po październikowym korzystnym wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE. Mimo tego korzystnego trendu, wciąż niewielu kredytobiorców decyduje się na walkę z bankiem. Duża ich część obawia się reakcji banku na złożenie pozwu. Czy jest się czego bać, pisze Dariusz Rozpara,
Dariusz Rozpara
07.03.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument Kredyty frankowe

Po decyzji UOKiK klienci GetBack mogą dochodzić roszczeń

Rynek i konsument Domowe finanse Finanse
Stwierdzenie przez UOKiK, że Idea Bank wprowadzał konsumentów w błąd w trakcie sprzedaży obligacji korporacyjnych GetBack, ułatwia posiadaczom tych obligacji dochodzenie swoich roszczeń. Obligatariusze mają możliwość składania wniosków do banku, albo dochodzenia swoich roszczeń w oparciu ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
Izabela Cybul-Gruba
07.03.2020
Rynek i konsument Domowe finanse Finanse
Od piątku 6 marca w ponad 20 krajach, kilka tysięcy uczestników stara się stworzyć nowoczesne rozwiązanie dla branży prawniczej. W Warszawie o finał w Londynie i 10 tys. zł walczy 20 zespołów. Jesteście szczęściarzami, bo tworzycie przyszłość – powiedział im Richard Susskind, światowej sławy guru LegalTech.
Jolanta Ojczyk
06.03.2020
Nowe technologie LegalTech
W piątek 6 marca Sąd Okręgowy w Poznaniu unieważnił transakcję zakupu obligacji i zasądził 96 tys. zł na rzecz poszkodowanej w aferze GetBack. Co ważne nadał wyrokowi klauzulę natychmiastowej wykonalności. Zdaniem sądu za straty klientki odpowiada bank i biuro maklerskie, które oferowały te obligacje.
Jolanta Ojczyk
06.03.2020
Trwają konsultacje projektu kodeksu postępowania w zakresie ochrony danych osobowych dla sektora handlu. Wskazuje on m.in. podstawy przetwarzania danych uczestników loterii i konkursów, a także ich wizerunku i stwierdza, że nie zawsze musi nią być zgoda. Nie wszyscy prawnicy zgadzają się z takim podejściem.
Jolanta Ojczyk
06.03.2020
RODO

Samorządy walczą ze skutkami upadku banku, rząd trochę pomaga

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów
Wciąż nie ma pomysłu, jak pokryć straty samorządów po upadku sanockiego banku i jak przeciwdziałać takim sytuacjom. Rząd przesunął subwencje i proponuje kredyty, a nie bezzwrotną pomoc. Czy obawia się precedensu pomagania samorządom w wychodzeniu z kryzysu? A wyszły kolejne problemy – jak to ująć w klasyfikacji budżetowej czy dotyczące pieniędzy podopiecznych DPS.
Katarzyna Kubicka-Żach
06.03.2020
Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów
Jeśli przedsiębiorca chce prowadzić działalność gospodarczą, musi podać aktualne dane do Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej. Utrata tytułu prawnego do lokalu może prowadzić do wykreślenia z rejestru przedsiębiorców - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny. I często tak się dzieje, gdy właściciel nieruchomości nie godzi się na używanie jego adresu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.03.2020
Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Rolnicy wciąż czekają na odszkodowania za likwidację skutków ubiegłorocznej suszy, a w tym roku może być kolejna. Rząd pracuje więc nad usprawnieniem procedury szacowania strat. Chce korzystać ze sztucznej inteligencji, jedną z propozycji jest też ubezpieczenie spadku dochodów, zamiast ubezpieczania plonów. Mowa jest także o lepszym gospodarowaniu zasobami wody.
Sylwia Gortyńska
06.03.2020
Samorząd terytorialny Środowisko
Ministerstwo finansów skierowało do konsultacji projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która ma poszerzyć listę tzw. podmiotów zobowiązanych. Nowym elementem ma być m.in. obowiązek rejestracji obrotu walutami wirtualnymi.
Krzysztof Sobczak
05.03.2020
Prawo cywilne Prawo gospodarcze Finanse
Postępowania wobec Michela Platiniego w związku z wyłudzeniem 2 mln franków, skutkujące zawieszeniem go na cztery lata w pełnieniu jakiejkolwiek działalności związanej z piłką nożną, prowadzone były w sposób właściwy, a tego typu sankcja w realiach tej sprawy była uprawniona - stwierdził w czwartek Europejski Trybunał Praw Człowieka.
Adam Klepczyński
05.03.2020
Prawo cywilne
Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w czwartek projekt rozporządzenia, które wprowadzi wzór nowego formularza dotyczącego raportowania cen transferowych i rozliczeń między podmiotami powiązanymi. Druk TP-R ma zacząć obowiązywać od stycznia przyszłego roku. Trzeba będzie w nim podawać wiele bardzo szczegółowych informacji o zawieranych transakcjach.
Krzysztof Koślicki
05.03.2020
CIT Spółki
Aż 21,7 tysiąca stron ustaw i rozporządzeń powstało w ubiegłym roku. To więcej niż rok wcześniej. Większym problemem niż nadmiar jest zła jakość stanowionego prawa. To efekt ekspresowego uchwalania zmian - od publikacji projektu do podpisania ustawy przez prezydenta mija średnio 66 dni i brak konsultacji. Rząd też nie sprawdza, jak nowe przepisy działają w praktyce, i czy wymagają poprawy.
Jolanta Ojczyk
05.03.2020
Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
515 banków spółdzielczych może zaliczać składki na system ochrony instytucjonalnej w koszty. Tak wynika z najnowszego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sąd wskazał m.in., że prawo zobowiązuje banki do ponoszenia takich kosztów w celu zachowania lub zabezpieczenia przychodów - pisze Piotr Trescher, radca prawny, pełnomocnik jednego z banków będących stroną postępowania.
Piotr Trescher
05.03.2020
CIT
Przyczyny niezawarcia umowy przyrzeczonej leżały wyłącznie po stronie powodowej, gdyż nie dysponowała prawem do technologii, według której miała być wybudowana stacja odpadów - orzekł Sąd Najwyższy i dodał, że słusznie sąd pierwszej instancji oddalił pozew spółki powodowej. Zadatek w tej sytuacji pozostaje w rękach pozwanej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.03.2020
Środowisko Prawo cywilne Budownictwo Prawo gospodarcze
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przewiduje zwrot biurom turystycznym wpłaconych składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny za imprezy, gdy zostaną odwołane z powodu epidemii.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.03.2020
Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo
Prezydent podpisał ustawę nowelizującą o transporcie kolejowym. Dzięki noweli uruchomiony zostanie program Kolej Plus, którego głównym celem jest walka z wykluczeniem komunikacyjnym poprzez przywrócenie połączeń kolejowych do co najmniej dwudziestu polskich miejscowości.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.03.2020
Prawo gospodarcze

Firma ukarana za wprowadzanie w błąd nabywców energii

Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Prawie 380 tys. zł kary ma zapłacić firma Proton Polska Energia za niedozwolone praktyki przy sprzedaży energii. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że spółka m.in. wprowadzała konsumentów w błąd, podszywając się pod innego sprzedawcę i oferowała rzekomo korzystniejsze warunki zakupu energii.
Krzysztof Sobczak
04.03.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo gospodarcze