Unia zobowiąże banki do odkładania funduszy na pokrycie kosztów ryzyka związanego z udzielanymi w przyszłości kredytami, które mogą stać się kredytami zagrożonym. Parlament Europejski i Rada Europy doszły właśnie do porozumienia w sprawie kolejnych środków ostrożnościowych.
Jolanta Ojczyk
18.12.2018
Prawo gospodarcze Finanse
Od stycznia 2019 roku diametralnie zmieniają się zasady opodatkowania bitcoinów. Ministerstwo Finansów chciało uprościć i uatrakcyjnić rynek walut wirtualnych w Polsce. Jednak zdaniem ekspertów, niektóre zmiany są wręcz niekorzystne dla podatników.
Krzysztof Koślicki
18.12.2018
CIT PIT Prawo gospodarcze
Woda do produkcji leków napojów i artykułów spożywczych, pobierana z sieci wodociągowej nie korzysta ze stawki preferencyjnej. Takie jest najnowsze stanowisko Wód Polskich. To oznacza zaś, że część firm mogą czekać podwyżki cen wody.
Jolanta Ojczyk
18.12.2018
Środowisko
Zespół doradczy powołany przez ministra rozwoju przedstawił założenia reformy planowania przestrzennego. Według ekspertów zmiana systemu jest konieczna, by zmniejszyć koszty ponoszone z powodu chaosu przestrzennego przez społeczeństwo i skończyć z dewastacją przestrzeni.
Katarzyna Kubicka-Żach
18.12.2018
Budownictwo
Skoro transakcje nie były autoryzowane przez właściciela rachunku, bank musi oddać pieniądze i to wraz z odsetkami. Tak uznał Sąd Apelacyjny w Warszawie. By było inaczej bank musi udowodnić, że do transakcji doszło z winy klienta lub jego rażącego niedbalstwa.
Jolanta Ojczyk
17.12.2018
Finanse
W interesie spółdzielni leży zabezpieczenie pojemników przed wrzucaniem do nich odpadów z innych nieruchomości. Jeżeli ignorowała ten fakt, to musi zapłacić za ich zagospodarowanie. Jednakże decyzja samorządowego kolegium odwoławczego w tej sprawie była dotknięta wadą, więc została przez wojewódzki sąd administracyjny uchylona.
Dorian Lesner
17.12.2018
Środowisko Finanse samorządów
Pakiet Katowicki, nazywany też „Mapą drogową” realizacji Porozumienia paryskiego z 2015 r. - to dokument przyjęty w sobotę późnym wieczorem przez strony - uczestników szczytu klimatycznego ONZ w Katowicach COP24.
Krzysztof Sobczak
16.12.2018
Środowisko Prawo gospodarcze

Kolejne zmiany w nadzorze finansowym

Prawo gospodarcze Finanse
UOKiK będzie mógł nałożyć nawet 5 mln kary na menedżera spółki z sektora finansowego, który umyślnie naruszył zbiorowe interesy konsumentów lub za wiedzą których, firmy stosują klauzule niedozwolone. Powiększony został też skład Komisji Nadzoru Finansowego.
Jolanta Ojczyk
15.12.2018
Prawo gospodarcze Finanse
Zmiany proponowane w przepisach dotyczących architektów i inżynierów budownictwa niewątpliwie wychodzą naprzeciw oczekiwaniom architektów. Można wręcz powiedzieć, że to program „Architekt+”. Czy jednak będą one korzystne dla innych grup zawodowych i społeczeństwa?
Krzysztof Kaczorek
15.12.2018
Sejm uchwalił ustawę promującą jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła użytkowego w elektrociepłowniach. System oparty na tzw. świadectwach pochodzenia ma zastąpić procedura aukcyjna.
Jolanta Ojczyk
14.12.2018
Środowisko
Nowa fundacja będzie szkolić i doradzać przedsiębiorcom, którzy będą chcieli inwestować w nowe technologie, robotyzacje, sztuczną inteligencję, a także w nowe model biznesowe. Nie będzie jednak udzielać wsparcia o charakterze finansowym.
Jolanta Ojczyk
14.12.2018
Spółki Małe i średnie firmy
Powołanie Rzecznika Praw Pasażerów to jeden z celów nowelizacji ustawy Prawo lotnicze. Uchwalona w piątek ustawa implementuje też prawo unijne w zakresie, m.in. koordynacji rozkładów lotów, czasu pracy załóg lotniczych, wyposażania samolotów.
Krzysztof Sobczak
14.12.2018
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Ciągle można walczyć o zwrot środków nienależnie pobranych przez ubezpieczycieli, a także o odsetki za trzy lata wstecz. Takie wnioski płyną z opublikowanych przez Sąd Najwyższy uzasadnień do sierpniowych uchwał – pisze radca prawny Damian Nartowski.
Damian Nartowski
14.12.2018
Bank, którego kapitał nie przekracza 5 mln euro, by działać musi zawrzeć nową umowę zrzeszania. Jeśli tego nie zrobi, KNF będzie mogła podjąć decyzję o przejęciu go przez inny bank. Takie prawo ma od 1 grudnia. W trudnej sytuacji może się znaleźć 59 banków.
Jolanta Ojczyk
14.12.2018
Finanse
Zmiany w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej wprowadzają nowe zasady kontroli na legitymację. Łatwiej będzie również skontrolować podatnika pod jego nieobecność. Prezydent podpisał w czwartek nowelizację przepisów.
Krzysztof Koślicki
14.12.2018
Ordynacja Prawo gospodarcze
Otwarte mieszkaniowe rachunki powiernicze nie znikną, ale będą bardziej kosztowne. Deweloperzy będą musieli odprowadzać od każdej wpłaconej kwoty do 5 procent na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. Może to spowodować wzrost cen mieszkań. UOKiK zapewnia, że to koszt ochrony konsumentów.
Jolanta Ojczyk
14.12.2018
Prawo gospodarcze
Andrzej Duda nie posłuchał Adama Bodnara. W czwartek 13 grudnia podpisał nowelizację prawa energetycznego. Wprowadzi ona nowe regulacje ważne dla branży, ale też dla właścicieli nieruchomości przez które przebiegają instalacje przesyłowe. Zdaniem RPO te drugie są niezgodne z konstytucją.
Jolanta Ojczyk
13.12.2018
Prawo gospodarcze
Rada UE i Parlament Europejski zgodziły się znowelizować przepisy dotyczące płatności bezgotówkowych. Mają one ujednolicić zasady ścigania takich przestępstw jak phishing czy skimming, a także objąć walutę wirtualną.
Rafał Bujalski
13.12.2018
Prawo karne Finanse
Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, którą w środę podpisał prezydent, wyłączy możliwość rozszerzonej wykonalności tytułu egzekucyjnego w odniesieniu do byłych wspólników wszystkich spółek osobowych.
Agnieszka Matłacz
13.12.2018
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Długi o charakterze pieniężnym, które powstały w związku z prowadzeniem działalności rolniczej będą mogły podlegać restrukturyzacji. Ustawa, którą w środę podpisał prezydent, wprowadza cztery formy pomocy zadłużonym.
Agnieszka Matłacz
13.12.2018
Prawo cywilne
Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że Prawo ochrony środowiska nie narusza zasady adekwatności oraz samodzielności finansowej samorządu. Wpływy z kar i opłat za usunięcie drzewa lub krzewu są przychodem NFOŚiGW i funduszy wojewódzkich, a samorząd województwa otrzymuje rekompensatę za wykonanie zadania.
Katarzyna Kubicka-Żach
13.12.2018
Środowisko

Już można blokować sms-y premium

Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Abonenci są od 12 grudnia br. chronieni przed niechcianymi SMS Premium, dzięki czemu będą mogli lepiej kontrolować swoje wydatki. To możliwe dzięki zmianom w prawie telekomunikacyjnym, które pozwalają na zablokowanie wszystkich usług Premium nawet, gdy są one bezpłatne.
Krzysztof Sobczak
13.12.2018
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Wniosek o przedłużenie ważności koncesji na magazynowanie paliwa przedsiębiorca powinien złożyć nie później niż na 18 miesięcy przed jej wygaśnięciem. Gdy ten termin, trzeba na nowo ubiegać się o koncesje.
Jolanta Ojczyk
13.12.2018
Prawo gospodarcze
Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że ceny energii nie wzrosną. Jednak taką pewność mogą mieć tylko gospodarstwa domowe. Samorządy i przedsiębiorcy czekają nawet 50 proc. podwyżki, a niektóre już dostają nowe kalkulacje na 2019 rok.
Jolanta Ojczyk Katarzyna Kubicka-Żach Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
13.12.2018
Prawo gospodarcze Finanse Finansowanie zdrowia
Wyzwania związane z internetem rzeczy, z naciskiem na ochronę środowiska w miastach - to temat zaplanowanej na czwartek po południu sesji na Międzynarodowym Szczycie Klimatycznym w Katowicach. Jej organizatorem jest Ministerstwo Cyfryzacji.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.12.2018
Środowisko Nowe technologie RODO
Trudno wykazać, że egzekucja wobec spółki może być skuteczna, skoro komornik umorzył postępowanie. Tak decyzja to dowód na jej bezskuteczność. Opinia biegłego nie uchroni w takiej sytuacji zarządu od solidarnej odpowiedzialności za długi. Sąd nie musi jej dopuszczać, nawet, gdyby wykazała, że firma miała środki - wskazał Sąd Najwyższy.
Aleksandra Partyk
13.12.2018
Spółki
Nie ma odrębnych regulacji określających gromadzenie zmieszanych odpadów komunalnych. To gmina samodzielnie ustala kolor pojemnika na odpady zmieszane.
Ćwiek Piotr
13.12.2018
Samorząd terytorialny Środowisko
W pierwszym półroczu obowiązywania w państwach UE nowych zasad ochrony danych osobowych nieliczne były działania organów krajowych w zakresie kontroli zgodności z RODO - stwierdza w raporcie firma doradcza Deloitte. I dodaje, że organy ochrony danych osobowych skupiają się obecnie na wyjaśnianiu przepisów oraz wskazywaniu kwestii dotyczących zgodności z RODO.
Krzysztof Sobczak
12.12.2018
RODO
Wrześniowy wyrok Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie Profi Credit Polska otworzył drogę do podważenia nakazów zapłaty i wznowienia postępowań z parabankami. Czas nagli - krótkie, trzymiesięczne terminy na złożenie skargi o wznowienie postępowania mijają 13 i 20 grudnia 2018 r.
Przemysław Gałązka
12.12.2018
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
RPO kwestionuje zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Twierdzi, że za bardzo ułatwią one życie właścicielom sieci energetycznych kosztem właścicieli gruntów. Chodzi o sytuacje, kiedy trzeba zmodernizować instalację, np. gazociąg, linię energetyczną. W niekorzystnej sytuacji mogą się znaleźć np. rolnicy.
Jolanta Ojczyk
12.12.2018
Prawo gospodarcze