Ochrona konsumentów, czyli zapewnienie im profesjonalnej i etycznej obsługi poprzez przekazywanie informacji przez kompetentne, wykwalifikowane i należycie upoważnione osoby - zawierają normy etyczne europejskich podmiotów oferujących hipotekę odwróconą. Są w nich też zasady dotyczące warunków spłaty, swobody klientów w zakresie niezbędnych modernizacji czy prawa do wcześniejszego wykupu i rozwiązania umowy.
Krzysztof Sobczak
11.08.2021
Prawo cywilne Domowe finanse

Wystartował rządowy portal wymiany informacji między biznesem a nauką

Nowe technologie Małe i średnie firmy Szkolnictwo wyższe
Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców uruchomiło witrynę informacyjną dotyczącą współpracy nauki i biznesu. Ma ona stanowić platformę informacyjną dla przedsiębiorców, bazę wiedzy na temat źródeł finansowania badań naukowych i zachęcić do podejmowania inicjatyw ze środowiskiem naukowym.
Robert Horbaczewski
11.08.2021
Nowe technologie Małe i średnie firmy Szkolnictwo wyższe

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o rynku mocy

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Prawo unijne
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw. Dostosowuje ona nasze prawo do przepisów unijnych i wprowadza specjalne rozwiązania dla odbiorców energochłonnych, jak m.in. możliwość obniżenia opłaty mocowej.
Grażyna J. Leśniak
11.08.2021
Rynek i konsument Prawo gospodarcze Prawo unijne
Przejęcie przez Lux Med spółki Lecznice Citomed z Torunia może doprowadzić do ograniczenia konkurencji na lokalnych rynkach prywatnych usług medycznych oraz diagnostyki obrazowej obejmujących Toruń i okolice - ocenia Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urząd zastrzega jednak, że te wątpliwości nie przesądzają o końcowej decyzji w tej sprawie.
Krzysztof Sobczak
11.08.2021
Opieka zdrowotna Ochrona konkurencji
Przedstawiona w projekcie Polskiego Ładu „historyczna obniżka podatków” jest tylko pozorną obniżką. W praktyce wzrost danin dotknie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w istotny sposób. Można powiedzieć, że MF osiągnęło pewnego rodzaju mistrzostwo w faktycznym podwyższaniu należności publicznoprawnych, czyniąc to bez podwyższania stawek podatku – pisze Maciej Kubica, radca prawny w TLA.
Maciej Kubica
11.08.2021
CIT Doradca podatkowy Polski Ład
Projektowana ustawa o radiofonii i telewizji naruszy konstytucyjną wolność mediów i słowa - twierdzi Rzecznik Praw Obywatelskich. I oddaje, że zmiana „reguł gry” dla nadawców to odejście od cywilizowanych reguł tworzenia prawa – a nie ma nadzwyczajnych okoliczności, które by to uzasadniały. Autorzy projektu odwołują się wprawdzie do klauzuli „bezpieczeństwa państwa”, ale nie precyzują, jak zmiana miałaby je poprawić.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.08.2021
Finanse publiczne Prawo gospodarcze
Wakacje już za półmetkiem. Niska liczba zakażeń, łagodniejsze restrykcje i rosnąca liczba zaszczepionych zachęciły do zaplanowania letniego urlopu. To, że Polacy ruszyli na wakacje, widać również po rosnącej liczbie realizowanych Polskich Bonów Turystycznych. Z danych ZUS wynika, że ponad 2,7 mln Polaków aktywowało już bony turystyczne na około 2,4 mld zł.
Agnieszka Matłacz
11.08.2021
Domowe finanse

Firmy wolą uproszczoną restrukturyzację, także te nieuczciwe

Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument Spółki Małe i średnie firmy
Uproszczona restrukturyzacja to prawdziwy hit. Niestety, korzystają z niej nie tylko przedsiębiorcy, którzy chcą wyjść na prostą z problemów finansowych, ale i tacy, którzy roszczeń spłacać nie chcą. To dzięki niej również coraz rzadziej firmy decydują się na ogłoszenie upadłości. Częściej natomiast korzystają z niej konsumenci, którym widmo bankructwa zajrzało w oczy.
Renata Krupa-Dąbrowska
11.08.2021
Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument Spółki Małe i średnie firmy

Surowa kara dla byłego członka zarządu GetBack

Prawo karne Rynek i konsument Finanse
Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o nałożeniu na Piotra Trybuchowskiego, byłego członka zarządu firmy GetBack, kary w wysokości 850 tys. zł. Kara dotyczy naruszenia obowiązków informacyjnych przy sporządzaniu raportów okresowych spółki. Wcześniej KNF nałożyła karę w wysokości 550 tys. zł na Marka Patułę, także byłego członka zarządu GetBack.
Krzysztof Sobczak
10.08.2021
Prawo karne Rynek i konsument Finanse

Premier zabiera pełnomocnika ds. MŚP z ministerstwa rozwoju

Administracja publiczna Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Pełnomocnikiem Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw będzie sekretarz albo podsekretarz stanu wyznaczony przez premiera - stanowi opublikowane we wtorek rozporządzenie Rady Ministrów. Według dotychczas obowiązującego rozporządzenia pełnomocnikiem był sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.
Krzysztof Sobczak
10.08.2021
Administracja publiczna Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Rada Przedsiębiorczości protestuje przeciwko Lex TVN

Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Nie chcemy żyć w kraju z jedyną słuszną linią przekazu medialnego, w kraju, w którym za nic ma się wolność gospodarczą i bezpieczeństwo narodowe - stwierdziła w opublikowanym we wtorek oświadczeniu Rada Przedsiębiorczości, która po raz kolejny zaprotestowała przeciwko procedowanym przez PiS zmianom w ustawie o radiofonii i telewizji.
Krzysztof Sobczak
10.08.2021
Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Przedsiębiorcy zgodnie protestują przeciwko zmianom proponowanym przez rząd w ramach Polskiego Ładu. Argumentują, że są grupą, która na rozwiązaniach planowanych od 2022 roku straci najwięcej. W szczególności nie zgadzają się z nową metodą kalkulowania składek zdrowotnych oraz ze zniesieniem możliwości odliczenia tej składki od podatku – pisze Sylwia Kulczycka, doradca podatkowy.
Sylwia Kulczycka
10.08.2021
CIT PIT Polski Ład
Krajowy System e-Faktur zacznie działać w styczniu 2022 roku, a nie, jak wcześniej planował resort finansów, już w październiku tego roku. Na początek korzystanie z niego będzie dobrowolne, ale MF chce objąć obowiązkiem elektronicznego fakturowania wszystkie podmioty. W założeniu ma to uprościć dokumentowanie sprzedaży i rozliczanie VAT. Nowy system nie obejmie jednak wszystkich dokumentów.
Krzysztof Koślicki
10.08.2021
Ordynacja VAT Rachunkowość
Od 1 lipca nie obowiązują już przepisy z tarczy antykryzysowej, które ograniczały pozaodsetkowe koszty kredytów konsumenckich - przypomina Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zwraca więc uwagę, że teraz pożyczki, zwłaszcza chwilówki, mogą być nawet pięciokrotnie droższe. - Policz koszty, zanim podpiszesz umowę - sugeruje UOKIK.
Krzysztof Sobczak
10.08.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument
Tysiące biur rachunkowych z całej Polski skierowały list otwarty do ministra finansów. Zwracają uwagę, że liczba nakładanych na przedsiębiorców i biura obowiązków podatkowych wymyka się spod kontroli. Autorzy wystąpienia podkreślają, że nie jest to już głos pojedynczej księgowej, która ma problem z właściwą organizacją czasu pracy w swojej firmie, ale postulat całej branży.
Edyta Zaniewicz Krzysztof Koślicki
10.08.2021
Rachunkowość Polski Ład
Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 26 sierpnia br. na posiedzeniu jawnym rozpozna pytanie prawne sądu drugiej instancji dotyczące opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Problematyczna jest relacja finansowa między pracodawcą a inną firmą, która zatrudnia pracowników tej pierwszej na umowach cywilno-prawnych.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
10.08.2021
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Kolejna skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego w sprawie frankowej

Rynek i konsument Domowe finanse Kredyty frankowe
Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował do Sądu Najwyższego kolejną skargę nadzwyczajną w sprawie o zapłatę dotyczącą umowy kredytu hipotecznego indeksowanego kursem franka szwajcarskiego. Zarzuca, że sąd w Przemyślu wydając nakaz zapłaty w ogóle nie dokonał ustalenia konsumenckiego charakteru sprawy.
Robert Horbaczewski
10.08.2021
Rynek i konsument Domowe finanse Kredyty frankowe
Przedstawiciele branży opakowaniowej krytycznie oceniają projekt ustawy o Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów. Zarzucają, że nie rozwiązuje problemu recyklingu opakowań, a na producentów narzuca tylko parapodatek. Zgodnie z założeniami projektu, wpływy z nowej opłaty opakowaniowej trafią do gmin na zasilenie zagospodarowania odpadami komunalnymi.
Robert Horbaczewski
10.08.2021
Samorząd terytorialny Środowisko
Projekt Polskiego Ładu przewiduje kolejne restrykcje w zakresie rozliczania kosztów finansowania dłużnego. Proponowane rozwiązania modyfikują dotychczasowe przepisy dotyczące limitu odliczalności kosztów na niekorzyść podatników, a także wprowadzają zupełnie nowy zakaz rozpoznawania kosztów finansowania uzyskanego od podmiotów powiązanych i przeznaczonego na transakcje kapitałowe
Robert Lipiński
09.08.2021
CIT Doradca podatkowy Polski Ład
Udzielanie naprzemiennie konsumentom pożyczek refinansujących na spłatę poprzednich zobowiązań, pobierając za to wysokie prowizje, mogło być próba obejścia przepisów o maksymalnych kosztach pozaodsetkowych kredytów konsumenckich - uznał Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I postawił zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów firmom pożyczkowym
Krzysztof Sobczak
09.08.2021
Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Skarbówka będzie wszczynać postępowania w każdym momencie

Ordynacja Domowe finanse Doradca podatkowy Polski Ład
Po zakończonej kontroli i wykryciu nieprawidłowości, postępowanie podatkowe można wszcząć maksymalnie w ciągu sześciu miesięcy. Jeśli jednak propozycje przedstawione w Polskim Ładzie zostaną uchwalone, fiskus nie będzie miał żadnych barier – data wszczęcia procedury będzie zależała tylko od urzędników. Zdaniem ekspertów, taka zmiana pozbawi podatników ochrony.
Krzysztof Koślicki
09.08.2021
Ordynacja Domowe finanse Doradca podatkowy Polski Ład
Trudniej będzie się uchylać przed sankcjami ze strony Komisji Nadzoru Finansowego i będą one bardziej dolegliwe - przewiduje projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku.
Regina Skibińska
09.08.2021
Rynek i konsument
Prawnicy są podzieleni w kwestii, czy konsument w toku postępowania upadłościowego może zarabiać, prowadząc działalność gospodarczą. Naszym zdaniem jest to możliwe, ponieważ przepisy prawa upadłościowego tego nie zakazują. Co jest korzystne nie tylko dla upadłego, ale także dla wierzycieli - twierdzą prawnicy z kancelarii Zimmerman Sierakowski i Partnerzy.
Bartosz Sierakowski Konrad Forysiak Sebastian Chłopik
09.08.2021
Rynek i konsument

Podatnicy coraz częściej pytają fiskusa

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Przez pierwsze sześć miesięcy 2021 roku do Krajowej Informacji Skarbowej wpłynęło niemal trzy tysiące więcej wniosków o wydanie interpretacji niż w pierwszym półroczu ubiegłego roku. Najwięcej pytań podatników dotyczyło podatku dochodowego od osób fizycznych i VAT. Więcej jest także wniosków wspólnych. Wzrost liczby pytań spowodował jednak, że dłużej trzeba czekać na odpowiedź.
Krzysztof Koślicki
07.08.2021
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Gdyby banki zgodziły się na potraktowanie kredytu frankowego jako złotowego z oprocentowaniem opartym na WIBOR, ale dopiero od dnia zawarcia ugody, to dla wielu konsumentów byłaby to akceptowalna propozycja ugody. Ale banki nie spieszą się do takich kompromisów. Prawnicy wskazują rozwiązania, które byłyby korzystne dla obu stron.
Regina Skibińska
07.08.2021
Kredyty frankowe
W piątek, 6 sierpnia, Anna Kornecka została powołana przez Jarosława Gowina na pełnomocnika ministra do spraw inwestycji i Zielonego Ładu. Dwa dni temu, za krytykę Polskiego Ładu, została odwołana z funkcji podsekretarza stanu w resorcie rozwoju.
Krzysztof Koślicki
06.08.2021
Administracja publiczna Rynek
Opublikowany projekt Polskiego Ładu, dotyczący m.in. tzw. ulgi na innowację, wprowadza zarówno zmiany w zakresie stosowania już istniejących w Polsce rozwiązań proinnowacyjnych tj. w uldze B+R oraz w uldze IP Box, jak i zupełnie nowe rozwiązania tj. ulgę na robotyzację, ulgę na prototyp oraz ulgę na innowacyjnych pracowników – pisze Michał Czajkowski z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.
Michał Czajkowski
06.08.2021
CIT PIT Polski Ład

MF obiecuje firmom pomoc i ochronę, ale tylko do czasu

Ordynacja Doradca podatkowy Polski Ład
Ministerstwo Finansów, by zachęcić zagraniczne firmy do inwestowania w Polsce, będzie z nimi zawierać specjalne porozumienia. Umowy mają dawać pewność w zakresie podatkowych skutków realizowanych w Polsce transakcji. Będą wiążące dla organów podatkowych – jednak tylko do czasu. Okazuje się bowiem, że zmiana linii orzeczniczej pozwoli skarbówce wypowiedzieć porozumienie.
Krzysztof Koślicki
06.08.2021
Ordynacja Doradca podatkowy Polski Ład
Już wkrótce małe domy jednorodzinne oraz wypoczynkowe do 70 mkw wolno będzie budować na prostych zasadach, bez pozwolenia na budowę oraz kierownika budowy. Prawnicy ostrzegają, że nowe uregulowania są dziurawe. Bez zgód i nadzoru będą powstawać domy znacznie większe. Największy problem szykuje się w przypadku domków letniskowych.
Renata Krupa-Dąbrowska
06.08.2021
Budownictwo
Grupy VAT funkcjonują już w 18 krajach Unii Europejskiej i niewątpliwie dobrze się stało, że minister finansów nareszcie zaproponował wprowadzenie ich także do polskiej ustawy. Mam nadzieję, że propozycje resortu w tym zakresie szybko staną się obowiązującym prawem. Warto jednak wprowadzić kilka poprawek – dotyczących m.in. wymogów koniecznych do utworzenia grupy – pisze Tomasz Michalik, doradca podatkowy, partner w MDDP.
Tomasz Michalik
06.08.2021
VAT Doradca podatkowy Polski Ład
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski