Czy rekompensaty dla spółek energetycznych z Funduszu Wypłaty Różnicy Cen mogą zostać uznane za niedozwoloną pomoc publiczną? Resort energii twierdzi, że nie. Eksperci nie mają takiej pewności. Rozstrzygnięcie w tej sprawie może podjąć tylko Komisja Europejska.
Jolanta Ojczyk
03.01.2019
Spółki Prawo gospodarcze
Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów rozstrzygnie, czy nabywcy wierzytelności ze szkody komunikacyjnej, przysługuje w ramach odszkodowania należnego od ubezpieczyciela zwrot kosztu prywatnej ekspertyzy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.01.2019
Prawo cywilne
Powód oznaczył jako stronę pozwaną szpital, który został wykreślony z KRS z uwagi na połączenie z innym szpitalem. W toku postępowania następca prawny szpitala brał udział w sporze. Sąd trafnie uznał więc, że powód, oznaczając stronę pozwaną, popełnił oczywistą omyłkę pisarską, którą należało sprostować - orzekł Sąd Najwyższy.
Aleksandra Partyk
02.01.2019
Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, prosi premiera Mateusza Morawieckiego o przedłużenie terminu rejestracji w ZUS tzw. małego ZUS, pozwalającego opłacać znacznie niższe składki. Jego zdaniem siedmiodniowy termin, który mija 8 stycznia, jest za krótki i zainteresowani nie zdołają skorzystać w tym roku z ulgi.
Jolanta Ojczyk
02.01.2019
Ubezpieczenia społeczne
Komisja Europejska proponuje zaprzestanie sezonowych zmian czasu na letni i zimowy. Taką nową regulację, będącą skutkiem wcześniejszych szerokich konsultacji we wszystkich krajach Wspólnoty, przewiduje opublikowany właśnie projekt uchylenia dyrektywy 2000/84/WE.
Krzysztof Sobczak
02.01.2019
Prawo gospodarcze Zarządzanie
Z punktu widzenia prawa budowlanego nie ma przeszkód, aby dwaj różni pracownicy tego samego przedsiębiorcy mogli być kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej samej budowie.
Maria Kopytowska
02.01.2019
Budownictwo
Prawie dziewięciu na dziesięciu przedsiębiorców uważa, że rząd nie poprawił w ostatnim roku warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Inne zdanie ma resort przedsiębiorczości. Firmom najbardziej przeszkadzają ciągłe zmiany przepisów - za najbardziej obciążające uznały m.in. RODO, opodatkowanie samochodów czy PPK. Eksperci przyznają jednak, że część nowych regulacji ułatwi prowadzenie biznesu - dobrze oceniają m.in. przepisy o zarządzie sukcesyjnym i wspieraniu nowych inwestycji.
Jolanta Ojczyk Krzysztof Koślicki
02.01.2019
Prawo gospodarcze
Od 1 stycznia 2019 r. można odliczyć nawet 53 tys. zł w ramach nowej ulgi na termomodernizację domu. Minister inwestycji przygotował wykaz materiałów i usług nią objętą. Wśród nich są urządzenia grzewcze, okna i drzwi, a także koszty demontażu pieca.
Jolanta Ojczyk
02.01.2019
Budownictwo
Gdy ostatni członek zarządu spółki będzie chciał złożyć rezygnację, będzie musiał zwołać zgromadzenie wspólników. Wspólnicy będą mogli zdalnie podejmować uchwały. Takie zmiany zakłada tzw. pakiet MŚP. I choć większość jego przepisów, zwłaszcza podatkowych i z prawa pracy zaczyna obowiązywać już 1 stycznia, to te dotyczące kodeksu spółek handlowych dopiero od 1 marca.
Jolanta Ojczyk
02.01.2019
Spółki
Firmy rodzinne wciąż napotykają na bariery prawne, które nie pozwalają im się swobodnie rozwijać, a udogodnienia wprowadzone w ramach Pakietu 100 zmian dla firm oraz Konstytucji dla Biznesu, aczkolwiek potrzebne, w przypadku firm rodzinnych nie w pełni się sprawdzają - wynika z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli.
Krzysztof Sobczak
02.01.2019
CIT Prawo gospodarcze

NSA: Przygotowany przez inwestora raport trzeba zweryfikować

Środowisko Administracja publiczna Budownictwo
Inwestor zwrócił się z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań. W tym celu przygotował raport, który został uznany przez organy administracji publicznej i WSA jako podstawowy dowód w postępowaniu. Sprawą zajął się Naczelny Sąd Administracyjny, który podkreślił, że nie zwalniało to ich od dokonania własnej oceny.
Dorian Lesner
02.01.2019
Środowisko Administracja publiczna Budownictwo
Od 1 stycznia 2019 roku przepisy ustawy ograniczającej handel w niedziele zostały zaostrzone - handel jest dozwolony tylko w jedną niedzielę w miesiącu - ostatnią, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc.
Krzysztof Sobczak
01.01.2019
Rynek i konsument
Wyrok w sprawie Fashion ID będzie miał wpływ również na wszystkich administratorów stron internetowych korzystających z oprogramowania podmiotów trzecich pobierających dane osobowe osób odwiedzających te strony. Istotna będzie przede wszystkim podstawa przetwarzania danych - pisze Krzysztof Szura, radca prawny w kancelarii NGL Wiater.
Krzysztof Szura
01.01.2019
RODO
Od 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy o krajowej sieci monitoringu środowiska i centralnym laboratorium badawczym. Natomiast już od sierpnia 2018 r. inspektorzy mogą prowadzić kontrole przez całą dobę i bez wcześniejszego zawiadomienia.
Dorian Lesner
01.01.2019
Środowisko
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o biopaliwach, zawierającą techniczną zmianę przepisów dotyczących opłaty emisyjnej, która zaczyna obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku.
Krzysztof Sobczak
31.12.2018
W tym roku polski parlament uchwalił rekordową liczbę 274 ustaw, czyli o 62 więcej niż w 2017 roku. Jednak jakość tych przepisów budzi poważne zastrzeżenia prawników. Sejm często przyjmuje te akty bez konsultacji, z krótkim vacatio legis i uchwala w tempie ekspresowym. Również Senat zwykle szybko i często bez żadnych uwag je zatwierdza.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
31.12.2018
Prawo gospodarcze
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 4 grudnia uznał, że umieszczenie w artykule internetowym hiperlinków prowadzących do treści, które zostały później uznane przez sąd za zniesławiające, nie sprowadzają się do automatycznej odpowiedzialności za zniesławienie po stronie autora lub wydawcy artykułu internetowego.
Katarzyna Warecka
31.12.2018
Prawo cywilne
Z dowodów nie wynikało, by pracodawca wypłacił pracownikowi należności z tytułu podróży służbowych. Nie można było więc tego ustalić jedynie w oparciu o praktykę innych sądów pracy w podobnych sprawach - orzekł Sąd Apelacyjny w Lublinie.
Aleksandra Partyk
31.12.2018
Prawo pracy
Ponad 3 tysiące firm produkujących, bądź sprzedających kosmetyki, czekają duże zmiany. Na podstawie wchodzącej w życie od 1 stycznia ustawy będą im groziły wysokie kary za wprowadzanie na rynek produktów, które nie spełniają norm oraz za niezgłoszenie działań niepożądanych do nowo powstałego rejestru.
Jolanta Ojczyk
31.12.2018
Prawo gospodarcze
Od stycznia 2019 roku trzeba będzie informować fiskusa o stosowanych rozwiązaniach podatkowych. Wymóg ten nakłada unijna dyrektywa, jednak Polska wprowadziła przepisy o wiele bardziej restrykcyjne.
Krzysztof Koślicki
31.12.2018
Ordynacja CIT PIT

Reforma kpc to szansa dla rozwoju mediacji

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Jesteśmy w przededniu zmian w kodeksie postępowania cywilnego, które przewidują ogromny rygor proceduralny w sprawach gospodarczych. Rosną ryzyka związane z prowadzeniem procesu w nowej formule. Reforma procedury cywilnej to znakomita szansa do zmian dotyczących mediacji - twierdzi Maciej Bobrowicz.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
31.12.2018
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Pod pozorem krytyki i ochrony godności zawodu nie można pomawiać konkurencji o zachowania, które godzą w dobre imię przedsiębiorcy i jego reputację. Te dobra mają dla przedsiębiorcy wymierną wartość, dlatego w razie ich naruszenia zadośćuczynienie musi uwzględniać również tę okoliczność orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach.
Marek Sondej
31.12.2018
Prawo gospodarcze
W przepisach rozporządzenia w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego brakuje podstaw prawnych. Wynika to z wejścia w życie nowego Prawa wodnego i ustawy o produktach biobójczych. Lukę ma wypełnić nowe rozporządzenie.
Dorian Lesner
31.12.2018
Środowisko Administracja publiczna
Podpis składany na tablecie przy odbiorze przesyłek może zostać zaliczony do danych biometrycznych i jako taki podlega szczególnej ochronie. Dlatego Adam Bodnar zapytał prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jakie są potencjalne zagrożenia z tym związane.
Jolanta Ojczyk
30.12.2018
RODO
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę m.in. obniżającą akcyzę na energię elektryczną. Poinformował o tym w niedzielę rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Sejm uchwalił ustawę w piątek, a Senat poparł ją bez poprawek w nocy z piątku na sobotę.
Krzysztof Sobczak
30.12.2018
Domowe finanse Akcyza
100 procent energii trafi na giełdę. Takie zmiany wprowadza nowelizacja prawa energetycznego. Zdaniem resortu energii, obligatoryjna sprzedaż na giełdzie ograniczy ewentualne wzrosty cen energii na rynkach hurtowych.
Jolanta Ojczyk
30.12.2018
Prawo gospodarcze
Z 20 do 5 zł parlament obniżył akcyzę za jedną megawatogodzinę. Dodatkowo obniżone będą opłaty przejściowe. Chodzi o ograniczenie podwyżek cen prądu dla jego wszystkich odbiorców, w tym samorządów i firm. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2019 roku.
Jolanta Ojczyk Krzysztof Koślicki
29.12.2018
Domowe finanse Akcyza
Z danych portalu obligacje.pl wynika, że w 2018 r. wartość publicznych emisji spadła o połowę. W przyszłym roku ten wynik może być jeszcze gorszy - to przez zmiany w prawie. Wszystkie emisje będą musiały być rejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Eksperci uważają, że wzrosną koszty emisji, zwłaszcza dla małych i średnich firm.
Jolanta Ojczyk
29.12.2018
Finanse
Po 1 stycznia 2019 roku starosta nada rygor natychmiastowej wykonalności każdej decyzji zobowiązującej właściciela do udostępnienia nieruchomości na czas usunięcia awarii czy remontu gazociągu, wodociągu, linii energetycznej. Właściciele ziemi nie będą mogli wstrzymać prac nawet wówczas, gdy zaskarżą tę decyzję.
Jolanta Ojczyk
29.12.2018
Budownictwo
Inspekcja działa prawidłowo, jednak większość Polaków nie wie, czym się zajmuje ani nie rozróżnia instytucji konsumenckich - wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego pracy Inspekcji Handlowej.
Krzysztof Sobczak
28.12.2018
Rynek i konsument