Sejm przyjął w czwartek wieczorem 16 poprawek Senatu do nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. Głównym celem reformy przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości ma być ograniczenie przewlekłości postępowań sądowych. Za sugestią Senatu zrezygnowano z kontrowersyjnej kary za nieprawidłowe opłacenie środka zaskarżenia.
Krzysztof Sobczak
04.07.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Dochody podatników do 26. roku życia do kwoty 85,5 tys. złotych będą zwolnione z PIT. Uchwalona w czwartek wieczorem nowa ustawa ma obowiązywać już od 1 sierpnia 2019 roku i według szacunków ma z niej skorzystać ponad 2 mln młodych pracowników.
Krzysztof Sobczak
04.07.2019
PIT Prawo gospodarcze
Sejm uchwalił przepisy, które umożliwią prezesowi Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów wgląd do tajemnicy skarbowej i bankowej.
Jolanta Ojczyk
04.07.2019
Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Konstrukcja projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych może sprawić, że firmy będą dbać, aby dopełnić wszelkich aktów staranności. Będzie to okoliczność mająca  istotne znaczenie z punktu widzenia dalszego biegu postępowania - mówi Dariusz Kuberski, prokurator byłej Prokuratury Generalnej.
Jolanta Ojczyk
04.07.2019
Compliance
Burmistrz cofnął spółce zezwolenie na sprzedaż alkoholu, ponieważ umowa sprzedaży nieruchomości była nieważna. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zwrócił uwagę, że utrata tytułu prawnego do lokalu jest równoznaczna z nieprzestrzeganiem warunków sprzedaży.
Dorian Lesner
04.07.2019
Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Ptasia grypa to zdarzenie losowe. Odpowiedzialność za obowiązkowe zabicie ptaków hodowlanych ponosi skarb państwa. A przy wyliczeniu odszkodowania dla rolników liczy się średnia cena rynkowa ptaków wyceniana na danym terenie, a nie średnia cen w Polsce - orzekł Sąd Najwyższy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.07.2019
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Zwiększenie podaży gruntów, które potencjalnie mogłyby zostać wykorzystane przez KZN, co ma umożliwić sprawniejszą realizację Narodowego Programu Mieszkaniowego, a w szczególności rządowego programu „Mieszkanie+” - to główny cel podpisanej właśnie przez prezydenta nowelizacji ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości.
Krzysztof Sobczak
03.07.2019
Samorząd terytorialny Budownictwo
Zawód mediatora wymaga kompetencji społecznych, profesjonalnej wiedzy prawniczej i umiejętności ich wykorzystania w praktyce. Mediator również przede wszystkim powinien dbać o dobro klienta, umieć postrzegać jego oczami, a nie swoimi - piszą Magdalena Grudziecka i Jerzy Książek z Polskiego Centrum Mediacji, wykładowcy Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego.
Jerzy Książek Magdalena Grudziecka
03.07.2019
Prawo gospodarcze

Rząd chce uproszczeń w wydawaniu decyzji środowiskowych

Środowisko Administracja publiczna Budownictwo
Usprawnienie postępowań administracyjnych i skrócenie procedur związanych z realizacją procesu inwestycyjnego, a zwłaszcza z uzyskiwaniem decyzji środowiskowej - to główny cel przyjętego we wtorek przez rząd projektu nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie
Krzysztof Sobczak
03.07.2019
Środowisko Administracja publiczna Budownictwo
Cezarowie umierają, a ustawy zostają. I jeśli projekt o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych zostanie uchwalony, to jutro, za 10, 50 lat może się znaleźć ktoś, kto będzie chciał skorzystać z niego w sposób niewłaściwy. I tego należy się obawiać - mówi adwokat, prof. Michał Romanowski
Jolanta Ojczyk
03.07.2019
Spółki Compliance
Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał, że fotografia przedstawiająca Grzegorza Kowalskiego z kurzymi wnętrznościami na twarzy jest chroniona jako element performance Wiktora Gutta. Nie ma znaczenia, że została wykonana w 1976 i prawo autorskie jej nie obejmowało. Piotr Uklański, który ją wykorzystał bez zgody obu artystów, ma za to przeprosić.
Jolanta Ojczyk
03.07.2019
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Sieci handlowe na różne sposoby obchodzą zakaz stosowania opłat półkowych. Mimo ostrzeżeń prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz utrwalonego orzecznictwa, nakazującego zwrot fikcyjnych premii i rabatów. Panaceum na te praktyki miała być ustawa o przewadze kontraktowej - niestety, objęła ona tylko wycinek rynku.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.07.2019
Prawo cywilne
Grupa pracowników Państwowej Inspekcji Pracy zamierza złożyć pozwy o dyskryminację w związku z zatrudnianiem w tej instytucji nowych inspektorów po krótkim przeszkoleniu i z wysokimi pensjami. Główny Inspektor Pracy odpiera zarzuty wyjaśniając, że skrócone aplikacje na inspektorów są wynikiem m.in. braków kadrowych PIP.
Paweł Żebrowski
02.07.2019
Rynek Prawo pracy
Minister rolnictwa będzie mógł określić wykaz produktów z cenami referencyjnymi, minimalny okres obowiązywania umowy lub realizacji dostawy produktów rolnych. Płacenie poniżej ceny referencyjnej, brak umowy czy niedotrzymania terminów będą karane. Referencyjne ceny mają objąć m.in.: jabłka, truskawki, pszenicę.
Jolanta Ojczyk
02.07.2019
Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Inwestorzy nie będą musieli zabiegać o wypisy z rejestrów gruntów, etapowość przestanie być wymogiem do wydłużeniu terminu ważności decyzji środowiskowej. Takie zmiany zakłada między innymi przyjęty we wtorek przez rząd projekt nowelizacji o ocenach oddziaływania na środowisko.
Jolanta Ojczyk
02.07.2019
Środowisko Budownictwo
Ponad 900 sztuk złotej biżuterii – pierścionków, kolczyków i naszyjników, z zastrzeżonymi znakami towarowymi zabezpieczyli funkcjonariusze KAS w Wólce Kosowskiej. Podróbki sprzedawane były po podejrzanie niskich cenach. Grozi za to nawet pięć lat więzienia.
Krzysztof Koślicki
02.07.2019
Ordynacja

Lewiatan: Potrzebna waloryzacja umów o zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne Finanse publiczne Finanse samorządów
W związku z gwałtownym wzrostem kosztów realizacji umów o zamówienie publiczne, szczególnie dotyczącym cen materiałów budowlanych oraz kosztów pracy, pilnego rozstrzygnięcia wymaga możliwość waloryzacji umów o zamówienie publiczne – uważa Konfederacja Lewiatan.
Krzysztof Sobczak
02.07.2019
Zamówienia publiczne Finanse publiczne Finanse samorządów

Netia spyta o zgodę i dopiero zadzwoni z ofertą

Rynek i konsument Prawo gospodarcze RODO
Przedstawiciele Netii dzwonili do konsumentów z ofertą zawarcia umowy, choć nie mieli na to ich zgody. Po interwencji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów firma zadeklarowała rezygnację z takiej praktyki, a konsumenci mogą liczyć na rekompensaty.
Krzysztof Sobczak
02.07.2019
Rynek i konsument Prawo gospodarcze RODO

Niewiele urzędów przesyła sobie e-dokumenty

Administracja publiczna Nowe technologie
Od dwóch lat instytucje publiczne mają obowiązek wymiany korespondencji w postępowaniu administracyjnym drogą elektroniczną. Ale gdy sieć Watchdog Polska spytała starostwa powiatowe, czy rzeczywiście to robią, to tylko jedna czwarta z nich poinformowała, że jest w stanie w pełni podołać temu zadaniu.
Krzysztof Sobczak
02.07.2019
Administracja publiczna Nowe technologie
Pojęcie dobrej wiary ma kluczowe znaczenie. Może uchronić podatnika przed negatywnymi konsekwencjami, zwłaszcza w kontekście nadużyć w VAT. Najlepsze rezultaty przynosi wdrożenie konkretnych procedur. Dopiero wystarczająca świadomość pracowników w danej firmie jest w stanie zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa – pisze Przemysław Powierza
Przemysław Powierza
02.07.2019
VAT Prawo gospodarcze
Dzisiaj Rada Ministrów na swym wtorkowym posiedzeniu omówi projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej, projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, a także - projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.07.2019
Środowisko Prawo cywilne Prawo pracy
Związkowcy, a także Związek Rzemiosła Polskiego, postulują zmiany w dotacjach na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Twierdzą, że przyznawana obecnie bezzwrotna pomoc jest źródłem patologii. Resort pracy nie widzi jednak problemu i uważa, że to najskuteczniejszy instrument aktywizacji.
Grażyna J. Leśniak
02.07.2019
Małe i średnie firmy Finanse

WSA: Tylko decyzja albo miejscowy plan może lokować targ

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Lokalizacja targowiska nie może następować w formie uchwały rady gminy mającej cechy przepisów prawnych powszechnie obowiązujących. WSA w Łodzi uznał, że prawidłową formą jest decyzja administracyjna, którą powinien wydać wójt. Natomiast rada może uchwalić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Dorian Lesner
02.07.2019
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Spółka Krajowy Integrator Płatności, właściciel systemu szybkich płatności internetowych Tpay.com została ukarana za nieustalenie czterech beneficjentów rzeczywistych. To pierwsza kara ministra finansów za łamanie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
Jolanta Ojczyk
01.07.2019
Finanse Compliance
Decyzja zobowiązująca do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego powinna wskazywać cel, któremu ma służyć. WSA w Gdańsku podkreślił, że nałożenie tego obowiązku powinno być uzasadnione brakiem możliwości udowodnienia negatywnego oddziaływania przy użyciu innych środków dowodowych.
Dorian Lesner
01.07.2019
Środowisko Prawo gospodarcze
Szpital oskarżył pacjentkę o zanieczyszczenie robakami oddziału szpitalnego, ale wypowiedź ta nijak nie wpłynęła negatywnie na jej życie prywatne i zawodowe. Dlatego przeprosiny na piśmie będą wystarczające by naprawić wyrządzoną jej krzywdę - uznał Sąd Apelacyjny w Gdańsku.
Marek Sondej
01.07.2019
Prawo cywilne Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna
Emisja obligacji korporacyjnych będzie trudniejsza i droższa. Wydłuży się też czas ich rejestracji. Taki ma być efekt wchodzących w życie 1 lipca przepisów. Zostały uchwalone, by przeciwdziałać publicznym ofertom a la GetBack, ale mogą znacząco zmniejszyć rynek obligacji prywatnych.
Jolanta Ojczyk
01.07.2019
Spółki Finanse Compliance
Nasza przestrzeń powietrzna jest jedną z najruchliwszych w Europie. Mimo to udział Polski w unijnej strukturze frachtu lotniczego jest niemal niezauważalny. Choć ruch towarowy nad Polską jest ogromy, to nikt u nas nie ląduje. To wina nie tylko infrastruktury, ale także baku wiedzy polskich eksporterów o tym, jak efektywnie wykorzystać możliwości transportu lotniczego.
Krzysztof Oflakowski
30.06.2019
Spółki Finanse
Polacy chętnie korzystają z możliwości ściągania z internetu filmów i muzyki, nadal jednak są mało świadomi tego co jest, a co nie jest legalne. A zgodnie z polskim prawem ściąganie tego typu plików jest legalne, upublicznianie już nie, chyba że ściągnięty film oglądamy w gronie rodziny lub znajomych
Patrycja Rojek-Socha
29.06.2019
Prawo cywilne Nowe technologie
Od niedawna w sprawach roszczeń pasażerów lotniczych można złożyć wniosek do Rzecznika Pasażerów drogą elektroniczną przez formularz interaktywny. Nie działa to jednak idealnie, a pewne rzeczy wymagają oczywistej poprawy - twierdzi dr Piotr Cybula, radca prawny specjalizujący się w prawie turystycznym.
Krzysztof Sobczak
29.06.2019
Prawo cywilne Rynek i konsument