Była członkini zarządu zapłaci za zaległości podatkowe, ponieważ nie mogła wskazać majątku spółki na ich zaspokojenie. WSA w Olsztynie stwierdził, że jej możliwości były mocno ograniczone, jednakże w obowiązujących przepisach nie przewidziano innych przesłanek uwolnienia się od odpowiedzialności.
Dorian Lesner
18.01.2019
CIT Prawo gospodarcze
Koszty związane z umową leasingu, takie jak część odsetkowa raty leasingowej, stanowią odsetki, które należy wykluczyć przy kalkulacji limitu 5 proc. EBITDA – twierdzi Ministerstwo Finansów. Zdaniem ekspertów, to tylko jeden z problemów, jakie pojawiły się przy stosowaniu przepisów dotyczących tzw. limitowanych kosztów uzyskania przychodów.
Grażyna J. Leśniak
18.01.2019
CIT Rachunkowość
Operatorzy telewizji kablowych krytykują projekty decyzji prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ułatwiające dostęp do ich infrastruktury w budynkach mieszkalnych innym firmom z tej branży. Twierdzą, że ograniczą one konkurencję. UKE uważa, że większość przedsiębiorców nie udostępnia swoich kabli, dlatego ich klientom trudno zmienić dostawcę usług.
Jolanta Ojczyk
18.01.2019
Prawo gospodarcze
Przygotowując kolejne zmiany w procedurze cywilnej resort sprawiedliwości nie dokonał analizy skutków poprzedniej nowelizacji sprzed pięciu lat - twierdzi adwokat dr Marcin Radwan-Röhrenschef. I dodaje, że już ona wprowadziła niektóre z rozwiązań proponowanych czy udoskonalanych teraz.
Krzysztof Sobczak
18.01.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Nowe zasady przymusowej restrukturyzacji banków, wyłączenie banków hipotecznych z zasady gwarantowania depozytów - takie m.in. zmiany przewiduje nowelizacja ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, którą w czwartek przyjął Sejm. Przyjęto poprawki usuwające z ustawy przepisy, które regulowały nadzwyczajny tryb przejmowania banków.
Krzysztof Sobczak
17.01.2019
Finanse
W piątek Sejm uchwalił nowelę prawo własności przemysłowej dotyczącą znaków towarowych. Gdy wejdzie w życie, nie będzie trzeba przedstawiać ich w formie graficznej. Zgodnie z unijnymi wytycznymi takie ułatwienie powinno być już dostępne od 15 stycznia. Ponadto nowela ułatwi walkę z handlarzami podróbek.
Jolanta Ojczyk
17.01.2019
Prawo gospodarcze
Wznowiony zostanie nabór wniosków o dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych pieców na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła. W ramach programu można też przeprowadzić niezbędne prace termomodernizacyjne budynku.
Katarzyna Kubicka-Żach
17.01.2019
Środowisko
Jeśli dojdzie do twardego brexitu, to 30 marca br. przestaną obowiązywać obecne zasady przekazywania danych do Wielkiej Brytanii. Dlatego Urząd Ochrony Danych Osobowych przygotował poradnik,jak firmy powinny przygotować się do takiego scenariusza.
Jolanta Ojczyk
17.01.2019
RODO

Trudno oszukać ubezpieczyciela na RODO

Rynek i konsument Prawo gospodarcze RODO
Ubezpieczyciel będzie mógł zarzucić podanie nieprawdziwych informacji posiadaczowi polisy na życie, nawet gdy ten wycofa zgodę na przetwarzanie danych o jego zdrowiu. Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych daje taką możliwość - zgodnie twierdzą eksperci. Ustawa wdrażająca RODO, wbrew obawom branży, nie zniszczy rynku takich polis.
Jolanta Ojczyk
17.01.2019
Rynek i konsument Prawo gospodarcze RODO

NSA: Zakaz reklamy aptek i leków jest w interesie publicznym

Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna Farmacja
Właściciel apteki musi sobie zdawać sprawę, że leki nie są zwykłym towarem rynkowym - obrót lekami musi więc być i jest reglamentowany przez państwo. To oznacza, że właściciel nie będzie mógł korzystać z pełni wolności gospodarczej, a więc również stosować typowych działań marketingowych, które zwiększałyby sprzedaż leków
Marek Sondej
17.01.2019
Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna Farmacja
Proponowana przez rząd nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych przewiduje zmiany o charakterze wręcz rewolucyjnym, zarówno jeśli chodzi o zakres odpowiedzialności, surowość kar jak i sposób prowadzenia postępowań wobec podmiotów zbiorowych - pisze Mariusz Minkiewicz, adwokat w zespole postępowań spornych kancelarii CMS.
Mariusz Minkiewicz
17.01.2019
Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Jeżeli do NSA wpływa niezasadna skarga kasacyjna na postanowienie WSA o odrzuceniu skargi, to brak jest podstaw do przyznania wygrywającej stronie (organowi) kosztów postępowania kasacyjnego. Koszty nie należą się, gdyż zaskarżone postanowienie kończyło postępowanie w sprawie - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Aleksandra Partyk
17.01.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Projekt nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz o przymusowej restrukturyzacji, musi być poprawiony, ponieważ proponowane w nim rozwiązania wchodzą w kolizję z uchwaloną w listopadzie ustawą o wzmocnieniu nadzoru nad bankami.
Krzysztof Sobczak
16.01.2019
Finanse
Przepis, który uniemożliwia złożenie zażalenia na postanowienie sądu ochrony konkurencji i konsumentów o wyrażeniu zgody na przeszukanie przedsiębiorcy przez prezesa UOKiK jest niezgodny z konstytucją, bo pozbawia całkowicie prawa do sądu. Tak uznał Trybunał Konstytucyjny.
Jolanta Ojczyk
16.01.2019
Prawo gospodarcze Ochrona konkurencji
Zmiana przepisów jest bardzo istotna i dotyczy wielu aspektów. Nowe regulacje to próba kompleksowego uregulowania i uporządkowania tematyki dotyczącej cen transferowych. Odrębną kwestią pozostaje ocena czy jest to próba udana – tłumaczy Jacek Jędrszczyk, doradca podatkowy, trener w EY Academy of Business.
Krzysztof Koślicki
16.01.2019
CIT PIT
Deweloperzy mocno skrytykowali Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. O jego utworzenie zabiega Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ma chronić kupujących przed bankructwem firm. Marek Niechciał zapewnia, że wpłaty na niego nie przekroczą 1 proc. Ustawa jednak tego nie gwarantuje.
Jolanta Ojczyk
16.01.2019
Budownictwo
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych dotyczących zdrowia na etapie zawierania umowy ubezpieczenia skutkować powinno odmową jej zawarcia z powodu niemożliwości oceny ryzyka. Natomiast na etapie obowiązywania umowy ubezpieczenia odwołanie zgody nie ma wpływu na kontynuowanie umowy. Dlatego PIU domaga się zmian w projekcie – tłumaczy Hanna Karwat-Ratajczak z Polskiej Izby Ubezpieczeń.
Jolanta Ojczyk
16.01.2019
Nowe technologie RODO
Wiele samorządów wciąż nie uchwaliło bonifikat za opłatę przekształceniową. Urzędy rozpoczęły już pracę związaną z informowaniem mieszkańców o nowym prawie i przygotowywaniem zaświadczeń. Według ekspertów jest jednak wiele wątpliwości.
Katarzyna Kubicka-Żach
16.01.2019
Budownictwo Prawo gospodarcze
Brytyjska Izba Gmin zagłosowała we wtorek wieczorem przeciw umowie o warunkach wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, którą proponowała premier Theresa May. Premier musi teraz przedstawić plan następnych kroków. Opozycja złożyła wniosek o wotum nieufności dla rządu Theresy May. Głosowanie nad nim odbędzie się w środę. Czy czeka nas twardy brexit?
Agnieszka Matłacz
15.01.2019
Prawo gospodarcze
Zdaniem analityków Polskiego Instytutu Ekonomicznego brak porozumienia i twardy brexit uderzy w eksporterów żywności, głównie mięsa i produktów mleczarskich. Przełoży się też na wzrost stawek celnych, utrudnienia dla firm transportowych, a także ograniczenia w dostępie do brytyjskiego rynku pracy.
Jolanta Ojczyk
15.01.2019
Prawo gospodarcze
Do 1 lutego 2019 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych czeka na propozycje dotyczące standardowych umów przetwarzania danych. Do tego dnia można też zgłaszać do Europejska Rada Ochrony Danych uwagi o dodatkowych wymaganiach akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących. Chodzi o wymogi na podstawie, których zostaną wyznaczone właściwe podmioty wydające administratorom certyfikaty zgodności z zasadami ochrony danych.
Jolanta Ojczyk
15.01.2019
RODO

Zmiany w procedurze mogą zrewolucjonizować proces cywilny

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Proponowana przez rząd nowelizacja przewiduje szereg rewolucyjnych rozwiązań, które będą miały fundamentalne znaczenie dla przebiegu postępowania cywilnego - pisze Łukasz Warszawski, radca prawny w Kancelarii Ożóg Tomczykowski. I jako przykłady podaje   m.in.: posiedzenia organizacyjne i przywrócenie odrębnego postępowania gospodarczego
Łukasz Warszawski
15.01.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Firmy muszą zacząć myśleć poważnie o compliance

Spółki Compliance Kontrola zarządcza
Jeśli Sejm uchwali ustawę o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, wzrośnie znaczenie compliance officera w Polsce. W praktyce wprowadzi ona bowiem obowiązek zaangażowania specjalisty od zarządzania zgodnością podejmowanych działań m.in.: z przepisami prawa, rekomendacjami, dobrymi praktykami rynkowymi. O tym, komu i na jakich zasadach powierzyć taką funkcję wyjaśniają Agata Kowalczyk-Borek i Marcin Klimczak z PwC.
Kowalczyk-Borek Agata Marcin Klimczak
15.01.2019
Spółki Compliance Kontrola zarządcza
Makler papierów wartościowych ujawnił w rozmowie telefonicznej informacje o planowanej inwestycji jednego z klientów. To poważne naruszenie tajemnicy zawodowej. Należało więc czasowo zawiesić go w prawie do wykonywania zawodu - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Aleksandra Partyk
15.01.2019
Prawo gospodarcze Finanse
Selektywną zbiórkę odpadów muszą finansować producenci opakowań. Szybkie wprowadzenie 2-groszowej opłaty od każdego opakowania postuluje Forum Gospodarki Odpadami. Bez niej, mieszkańcy odczują jeszcze wyższy wzrost opłat za śmieci. Ministerstwo Środowiska pracuje nad zmianami, ale efektów nie upublicznia.
Jolanta Ojczyk
14.01.2019
Środowisko
Ustawa w sprawie cen energii wymaga pilnych zmian, bo jest niejasna i nie pozwala na równoważenie interesów różnych stron - twierdzi prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej Bando. Jego zdaniem jest to regulacja antyrynkowa.
Krzysztof Sobczak
14.01.2019
Prawo gospodarcze

Więcej upadłości konsumenckich w 2018 roku

Prawo cywilne Domowe finanse Prawo gospodarcze
Ponad 6,5 tysiąca osób ogłosiło w Polsce upadłość w 2018 roku - podały Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej. To o 20 procent więcej niż w 2017 roku. Najwięcej upadłości dotyczy kredytów.
Krzysztof Sobczak
14.01.2019
Prawo cywilne Domowe finanse Prawo gospodarcze
Terminowa obsługa kredytu nie jest przeszkodą do powództwa o ustalenie nieważności niektórych postanowień umowy, w szczególności dotyczących waluty kredytu. Tak uznał Sąd Apelacyjny w Warszawie. Tylko w ten sposób kredytobiorca może bowiem usunąć stan niepewności, co do wysokości rat i sposobu rozliczenia kredytu.
Marek Sondej
14.01.2019
Prawo cywilne Finanse Kredyty frankowe
Polska Izba Ubezpieczeń protestuje przeciwko zmianom, jakie ma wprowadzić ustawa wdrażająca RODO. Twierdzi, że zabije ona rynek ubezpieczeń zdrowotnych i na życie. Chodzi o konieczność wyrażenia zgody na przetwarzanie danych o naszym stanie zdrowia. Tymczasem strona rządowa i eksperci uważają, że taka zgoda była potrzebna i przed RODO.
Jolanta Ojczyk
14.01.2019
Nowe technologie RODO
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Urząd ds. Cudzoziemców przygotowały projekt ustawy regulującej status imigracyjny brytyjskich obywateli mieszkających w Polsce po planowanym wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.
Krzysztof Sobczak
13.01.2019
Administracja publiczna Prawo pracy