Dofinansowanie w wysokości 50 proc. wartości zadania mogą uzyskać inwestycje na rzecz poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, polegające w szczególności na budowie lub przebudowie dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów, dróg dla rowerów, przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerów oraz peronów przystankowych wraz z dojściami do nich. Na dofinansowanie zadań wojewódzkich w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowano 240 mln zł. Dodatkowe środki, w wysokości 5 proc. tej kwoty, pozostają w rezerwie, której dysponentem jest premier.

Wnioskodawca może złożyć nie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie, lecz może on dotyczyć kilku odcinków dróg wojewódzkich. Wysokość dofinansowania udzielonego na jedno zadanie to nawet 15 mln zł. Na oddanie do użytkowania zadań, które uzyskają wsparcie z RFRD, inwestorzy będą mieli 24 miesiące od podpisania umowy o dofinansowanie.

Czytaj w LEX: Prowadzenie roweru po spożyciu alkoholu w prawie polskim i niemieckim >>

Czytaj w LEX: Rządowe fundusze celowe a samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w latach 2018–2021 >>

 

 

Nabór na  inwestycje w drogach powiatowych i gminnych

2 marca 2023 r. wojewodowie ogłosili nabór wniosków o dofinansowane zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drogach powiatowych i gminnych. Maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80 proc. kosztów realizacji zadania.

– Na wsparcie zadań polegających w szczególności na budowie, przebudowie lub remoncie dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów, dróg dla rowerów, przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerów, peronów przystankowych wraz z dojściami przeznaczamy 1 mld zł – informuje wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Czytaj w LEX: Kanały technologiczne – poradnik dla zarządców dróg w zakresie zwolnień z obowiązku ich budowy >>>

Czytaj w LEX: Budowa chodnika lub ścieżki rowerowej bez decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach >>>

Kwota ta zawiera 5 proc. rezerwę, której rozdysponowanie jest w gestii premiera. Limit środków dla poszczególnych województw jest ustalany zgodnie z algorytmem, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie podziału środków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych na poszczególne województwa:

 • województwo dolnośląskie: 49 mln zł;
 • województwo kujawsko-pomorskie: 54,8 mln  zł;
 • województwo lubelskie: 97,8 mln zł;
 • województwo lubuskie: 30,8 mln zł;
 • województwo łódzkie: 53,2 mln zł;
 • województwo małopolskie: 65,3 mln zł;
 • województwo mazowieckie: 111,5 mln zł;
 • województwo opolskie: 20,9 mln zł;
 • województwo podkarpackie: 61,1 mln zł;
 • województwo podlaskie: 74,1 mln zł;
 • województwo pomorskie: 45,6 mln zł;
 • województwo śląskie: 51,2 mln zł;
 • województwo świętokrzyskie: 52,8 mln zł;
 • województwo warmińsko-mazurskie: 60,8 mln zł;
 • województwo wielkopolskie: 85,9 mln zł;
 • województwo zachodniopomorskie: 37,7 mln zł.

Czytaj w LEX: Prawo do zaskarżenia aktu Prezesa Rady Ministrów dotyczącego zatwierdzenia ostatecznej listy zadań dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Glosa do postanowienia NSA z 14 lipca 2020 r., I GSK 486/20 >>

Rządowe wsparcie dróg powiatowych i gminnych w 2023 r.

Na początku lutego 2023 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań powiatowych i gminnych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2023 rok. Wsparcie rządowe uzyska 1780 zadań,  w tym 538 powiatowych oraz 1 242 gminnych.

Inwestycje obejmą budowę, przebudowę lub remont 2,8 tys. km dróg: 1,5 tys. km powiatowych i 1,3 tys. km gminnych. Na dofinansowanie zadań gminnych trafi 1 397 mln zł, na zadania powiatowe przeznaczonych zostało 1 249 mln zł, wartość dofinansowania zadań na drogach obronnych to 500 mln zł.

Województwo dolnośląskie - limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa dolnośląskiego wyniesie 144 mln zł:

 •  46,5 mln zł na zadania powiatowe,
 • 97,5 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 110 zadań: 27 powiatowych i 83 gminne, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 107 kilometrów dróg: 42 km powiatowych i 65 km gminnych.

Województwo kujawsko-pomorskie – limit 146,2 mln zł:

 • 43 mln zł na zadania powiatowe,
 • 03,2 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 139 zadań: 25 powiatowych i 114 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 195 kilometrów dróg: 67 km powiatowych i 128 km gminnych.

Województwo lubelskie -  271,5 mln zł:

 • 163,9 mln zł na zadania powiatowe,
 • 107,6 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 115 zadań: 29 powiatowych i 86 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 265 kilometrów dróg: 182 km powiatowych i 83 km gminnych.

Województwo lubuskie limit 85,7 mln zł:

 • 31,5 mln zł na zadania powiatowe,
 • 54,2 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 61 zadań: 20 powiatowych i 41 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 71 kilometrów dróg: 36 km powiatowych i 35 km gminnych.

Województwo łódzkie - limit 153,3 mln zł:

 • 82,7 mln zł na zadania powiatowe,
 • 70,6 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 107 zadań: 37 powiatowych i 70 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 267 kilometrów dróg: 169 km powiatowych i 98 km gminnych.

Województwo małopolskie limit 191,7 mln zł:

 • 87,8 mln zł na zadania powiatowe,
 • 103,8 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 169 zadań: 44 powiatowe i 125 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 218 kilometrów dróg: 107 km powiatowych i 111 km gminnych.

Województwo mazowieckie limit 299,5 mln zł:

 • 164,9 mln zł na zadania powiatowe,
 • 134,6 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 111 zadań: 38 powiatowych i 73 gminne, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 142 kilometrów dróg: 75 km powiatowych i 67 km gminnych.

Województwo opolskie limit 55,5 mln zł:

 • 8,4 mln zł na zadania powiatowe,
 • 47,1 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyskają 42 zadania: 10 powiatowych i 32 gminne, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 31 kilometrów dróg: 9 km powiatowych i 22 km gminnych.

Województwo podkarpackie limit 181,4 mln zł:

 •  87,9 mln zł na zadania powiatowe,
 •  93,5 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 106 zadań: 27 powiatowych i 79 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 185 kilometrów dróg: 101 km powiatowych i 84 km gminnych.

Województwo podlaskie limit 201,1 mln zł:

 • 104,4 mln zł na zadania powiatowe,
 • 96,7 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyskają 164 zadania: 61 powiatowe i 103 gminne, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 282 kilometrów dróg: 178 km powiatowych i 104 km gminnych.

Województwo pomorskie limit 131,9 mln zł:

 • 44,6 mln zł na zadania powiatowe,
 • 87,3 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 116 zadań: 29 powiatowych i 87 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 192 kilometrów dróg: 82 km powiatowych i 110 km gminnych.

Województwo śląskie Limit 139,1 mln zł:

 • 69 mln zł na zadania powiatowe,
 • 70,1 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 87 zadań: 31 powiatowych i 56 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 128 kilometrów dróg: 62 km powiatowych i 66 km gminnych.

Województwo świętokrzyskie limit 141,2 mln zł:

 • 71,5 mln zł na zadania powiatowe,
 • 69,7 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyskają 104 zadania: 41 powiatowych i 63 gminne, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 127 kilometrów dróg: 68 km powiatowych i 59 km gminnych.

Województwo warmińsko-mazurskie limit 169 mln zł:

 • 84,4 mln zł na zadania powiatowe,
 • 84,6 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyskają 152 zadania: 55 powiatowych i 97 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 305 kilometrów dróg: 171 km powiatowych i 134 km gminnych.

Województwo wielkopolskie limit 233,3 mln zł:

 • 106,5 mln zł na zadania powiatowe,
 • 126,8 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 150 zadań: 42 powiatowe i 108 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 184 kilometrów dróg: 97 km powiatowych i 87 km gminnych.

Województwo zachodniopomorskie limit 102,2 mln zł:

 • 52,2 mln zł na zadania powiatowe,
 • 50 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 47 zadań: 22 powiatowe i 25 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 71 kilometrów dróg: 47 km powiatowych i 24 km gminnych.

 


Zadania miejskie 2023

Premier na początku lutego zatwierdził także dofinansowanie ze środków RFRD dla 18 zadań miejskich, zgłoszonych przez prezydentów miast na prawach powiatu będących siedzibą wojewody lub sejmiku województw.

Łączna wartość środków RFRD przeznaczonych na dofinansowanie realizacji 18 inwestycji w miastach na prawach powiatu będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa to 382,4 mln zł. Ogółem wartość tych zadań wynosi 983 mln zł.