Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, dokument uwzględnia polską politykę zwalczania oszustw podatkowych, polegającą na ograniczeniu możliwości wykorzystywania umów w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w agresywnym planowaniu podatkowym. Oparty jest o Modelową Konwencję OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku oraz Modelową Konwencję ONZ w sprawie podatku od dochodu i majątku.

Zobacz procedurę w LEX: Metoda podwójnego opodatkowania >

Przeciwdziałanie nadużyciom podatkowym ważnym celem umowy 

Umowa zawiera szereg regulacji antyabuzywnych, czyli takich, które mają na celu przeciwdziałanie nadużyciom podatkowym. Są to m.in. regulacje ograniczające przyznanie korzyści zakładom położonym w państwach trzecich, klauzula zastrzegająca korzystanie z określonych przywilejów umownych jedynie przez podmioty kwalifikowane, a także przepis zawierający test podstawowego celu (tzw. klauzula PPT). Ponadto umowa zawiera klauzulę nieruchomościową, pełną klauzulę wymiany informacji oraz metodę zaliczenia proporcjonalnego jako główną metodę unikania podwójnego opodatkowania.

Po wejściu w życie ustawy ratyfikacyjnej, dokument ratyfikacyjny zostanie przekazany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych do Prezydenta RP do podpisu. Do wejścia w życie umowy niezbędne jest zakończenie procesu ratyfikacji także po stronie brazylijskiej.

Polska podpisała dotąd 91 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wykaz umów oraz ich treść jest publikowana na stronie Ministerstwa Finansów.

Zobacz również: Zakład podatkowy. Problem nie tylko najbogatszych >>