Bannery i plakaty wyborcze wiszą obecnie praktycznie wszędzie, nie tylko na słupach ogłoszeniowych, ale również na ogrodzeniach oraz balkonach.

Czytaj też: Jak głosować w wyborach samorządowych 2024? (prawo.pl)

- Kwestie związane z umieszczaniem plakatów i banerów wyborczych na budynkach i ich ogrodzeniach, reguluje kodeks wyborczy. Zgodnie z nim, na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze, wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia - mówi Milena Maciejewska, adwokat w RESIST Rezanko Sitek.

Plakatu tak po prostu nie zrywa się 

W razie bezprawnego zawieszenia plakatu właściciel nie może go po prostu zerwać. Zgodnie z art. 109 par.  3 kodeksu wyborczego, materiały wyborcze podlegają ochronie prawnej. 

 

Nowość
Nowość

Joanna Kielin-Maziarz, Ewa Olejniczak-Szałowska, Krzysztof Skotnicki

Sprawdź  

Samowolnie usuwającemu plakat, zagraża grzywna lub areszt. Te sankcje są skutkiem objęciem ochroną prawa ogłoszeń zamieszczanych w sferze publicznej (także bezprawnie zawieszonych). W takiej sytuacji należy zawiadomić odpowiedzialny komitet wyborczy i wezwać do usunięcia plakatu, można także domagać się rekompensaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości - Jan Rostafiński, radca prawny, wspólnik w kancelarii PROKURENT.

W przypadku wywieszenia plakatu wyborczego np. na własnym balkonie w budynku wielorodzinnym, trzeba sprawdzić czy regulamin (statut) wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni na to zezwala. W przeciwnym wypadku należy uzyskać zgodę zarządcy budynku. Należy podkreślić, że elewacja (zewnętrzna część balkonu) należy do części wspólnych, a nie wyłącznie do właściciela lokalu. Częstą praktyką spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych jest niezezwalanie na umieszczenie plakatów o treściach politycznych.

Natomiast nie ma przeciwskazań dla wieszania plakatów wyborczych na ogrodzeniu własnej posesji.

Baner nie może zostawić dziur w elewacji

Zgodnie z art. 495 par. 1 kodeksu wyborczego kara grzywny do 5 000 złotych grozi temu kto, w związku z wyborami umieszcza plakaty i hasła wyborcze na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych bez zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia. Wprawdzie kodeks wyborczy zakazuje wieszania plakatów wyborczych bez zezwolenia, nie zawiera jednak trybu postępowania z nimi. 

Natomiast celowe zniszczenie plakatu o wartości powyżej 500 zł,  jest już przestępstwem zniszczenia mienia. Grozi za to kara od 3 miesięcy do nawet 5 lat pozbawienia wolności, a gdy czyn stanowi wypadek mniejszej wagi – grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Warto też pamiętać, że plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód. - Niezastosowanie się do powyższych zasad stanowi wykroczenie i zgodnie z art. 495 par.  1 kodeksu wyborczego podlega karze grzywny do 5 000 złotych - ostrzega mec. Milena Maciejewska.