Wydatki wizerunkowe od zawsze budzą wątpliwości. Stanowisko organów skarbowych jest bowiem różne w zależności od konkretnej sytuacji, często restrykcyjne.

Wątpliwości miała podatniczka, która prowadzi jednoosobową działalność, polegającą na publikacji w internecie zdjęć oraz filmów w ramach współpracy reklamowej z klientami oraz na realizacji sesji zdjęciowych i filmowych na strony internetowe, a także media społecznościowe marek. Koniecznym i wymaganym zabiegiem wizerunkowym jest odpowiednia pielęgnacja dłoni widocznych na zdjęciach i filmach realizowanych na potrzeby kontrahenta. Wydatki na stylizację paznokci u kosmetyczki są niezbędne do realizacji oraz autoprezentacji. Poniesienie tych wydatków przez podatniczkę jest niezbędne oraz konieczne i wynika wprost z charakteru prowadzonej działalności. Często kontrahenci podatniczki wymagają, aby na zdjęciach i filmikach jej dłonie były widoczne. Mają również wymagania co do koloru paznokci, w zależności jaka jest to współpraca.

WZORY DOKUMENTÓW:

 

Racjonalne i udokumentowane wydatki jako koszt podatkowy

Podatniczka powzięła wątpliwość, czy wydatki poniesione na stylizację paznokci w salonie kosmetycznym w ramach prowadzonej działalności mogą zostać uznane jako koszty prowadzenia jej działalności. I o to zapytała organy skarbowe. Jej zdaniem, mają one związek przyczynowo-skutkowy z uzyskiwaniem przychodów z prowadzonej działalności, są kosztami prowadzonej działalności i powinny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

W interpretacji z 22 marca br. dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przyznał podatniczce rację, uznając jej stanowisko za prawidłowe (nr 0115-KDIT3.4011.172.2023.3.AD). Stwierdził, że skoro celem poniesienia przez nią wydatków na stylizację paznokci jest możliwość właściwego przygotowania się do udziału w zdjęciach i filmach uznać należy, że są to wydatki, które na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym do osób fizycznych mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w zakresie, w jakim racjonalnie jest to uzasadnione rozmiarem działalności. Wydatki nie mogą mieć wyłącznie osobistego charakteru. Muszą też być właściwie udokumentowane.

Czytaj w LEX: Opodatkowanie dochodów z prowadzenia blogów >>

 

Monika Brzostowska, Patrycja Kubiesa

Sprawdź  

Fiskus łagodzi stanowisko

- W wydawanych przez dyrektora KIS interpretacjach indywidualnych można zauważyć złagodzenie stanowiska w kwestii wydatków wizerunkowych. W ocenie organu do kosztów podatkowych można zaliczyć nie tylko wydatki na stylizację paznokci ponoszone przez influencerkę, ale także wydatki ponoszone przez modelkę na zakup obuwia, odzieży oraz kosmetyków (zmiana interpretacji indywidualnej z 9 marca 2023 r., nr DOP3.8222.833.2020.HTCE) – wyjaśnia Agnieszka Fijałkowska-Wocial, doradca podatkowy w kancelarii LTCA Zarzycki Niebudek Kubicz

Zdaniem ekspertki, podkreślenia wymaga, że w ocenie organów, osobisty charakter wydatków modelki czy influencerki nie wyklucza zaliczenia ich do kosztów podatkowych, w zakresie w jakim są one racjonalnie uzasadnione rozmiarem działalności, pod warunkiem, że nie mają one wyłącznie osobistego charakteru, i zostaną właściwie udokumentowane.

Zobacz również:
Fiskus utrudnia rozliczanie w kosztach wydatków na reklamę >>
Wydatki osobiste jako koszt uzyskania przychodu >>

- Tym samym, choć nie sposób nie zgodzić się z powyższym stanowiskiem, to jednak zdumiewa niekonsekwencja fiskusa, który wyklucza przykładowo możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na zakup odzieży i obuwia przez adwokata prowadzącego kancelarię adwokacką (interpretacja z 25 września 2020 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.540.2020.1.MK1) czy wydatki poniesione przez iluzjonistę na zakup odzieży estradowej oraz butów (interpretacja z 6 października 2022 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.756.2022.2.MS2) – ocenia Agnieszka Fijałkowska-Wocial.

 Ekspertka dodaje, że w interpretacji indywidualnej z 8 marca 2023 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.12.2023.2.HJ, dyrektor KIS wykluczył ponadto możliwości zakwalifikowania do kosztów podatkowych informatyka wydatku na zakup okularów korekcyjnych uznając, że nie ma on wpływu na wysokość przychodów ani związku z prowadzoną działalnością.

Sprawdź też: Wydatki na poczęstunek dla kontrahentów jako koszty uzyskania przychodów >>

Czytaj w LEX: Wydatki na alkohol jako koszty podatkowe >>

 

- Trudno znaleźć uzasadnienie takiego braku konsekwencji, dziwić może fakt, że adwokat czy księgowa nie zaliczą do kosztów podatkowych wydatków na zakup okularów czy garnituru, które są niezbędne do prowadzenia przez nich działalności, w sytuacji kiedy modelka lub influencerka mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup ubrań, kosmetyków czy stylizację paznokci - ocenia Agnieszka Fijałkowska-Wocial.

Czytaj w LEX: Opodatkowanie nagród związanych ze sprzedażą premiową - omówienie orzecznictwa >>

Zgoda, ale pod pewnymi warunkami

Na wyjątkowość omawianych wydatków zwraca uwagę kolejna ekspertka. - Wydatki na stylizację paznokci nie są typowymi wydatkami firmowymi przedsiębiorców. Gdyby chciał je odliczyć przeciętny podatnik, to mogłoby to wyglądać w oczach organów podatkowych dosyć podejrzanie. W tym jednak przypadku, z uwagi na specyfikę pracy podatniczki, organ zajął korzystne dla niej stanowisko, zezwalając na zaliczenie tego typu wydatków do kosztów podatkowych – ocenia Sylwia Karnecka, doradca podatkowy w kancelarii Biurex.

Ekspertka dodaje, że interpretacja, choć jest pozytywna, zawiera jednak pewne zastrzeżenie. - Wydatki na stylizację paznokci podatniczka może zaliczyć do kosztów pod warunkiem, że nie mają one wyłącznie osobistego charakteru i zostaną właściwie udokumentowane.  Warto pamiętać, że podczas ewentualnej kontroli, urzędnicy mogą poprosić nie tylko o faktury dokumentujące poniesienie wydatków, ale także o dowody, że ich poniesienie było związane z uzyskanymi przychodami z działalności – radzi Sylwia Karnecka.

Czytaj też: Wydatki na uczestnictwo w targach - zasady rozliczania >>

Czytaj też: Napiwki w podatku dochodowym od osób fizycznych >>