Konferencję Naukową pt. "Dziedziczenie przedsiębiorstw osób fizycznych" zorganizowała Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Odbyła się 3 kwietnia 2024r. w Zielonej Górze.

Uczestnicy konferencji rozmawiali m.in. o: transformacji pokoleniowej przedsiębiorców, instytucji zarządu sukcesyjnego i zarządcy sukcesyjnego (status, czynności zarządcze, odpowiedzialność), przedsiębiorstwie w spadku (struktura, majątek, zarządzanie), właścicielach przedsiębiorstwa w spadku (prawa i obowiązki, odpowiedzialność) oraz fundacji rodzinnej (tworzenie, reprezentacja, majątek).

Konferencja była jednodniowa, o charakterze ogólnopolskim. 

Podstawowym celem fundacji rodzinnej jest umożliwienie zachowania majątku firm rodzinnych. To nowa instytucja, która pozwala zarządzać aktywami firmy w ramach tzw. sukcesji.  Przede wszystkim sprawdza się w sytuacji, gdy spadkobierców jest wielu lub są oni niepełnoletni. Proces może przeprowadzić założyciel firmy lub główny udziałowiec, a przekazanie aktywów do fundacji pozwala zachować majątek w niezmienionej formie, także gdy nie wszyscy spadkobiercy  są zainteresowani udziałem w zarządzaniu firmą.