Kierowcy, którego samochód na drodze powiatowej zderzył się z łosiem, nie należy się odszkodowanie...
PAP
10.01.2013
Środowisko
Ekspert księgowo-kadrowy
10.01.2013