Pytanie
Urządzenie stanowiące środek trwały całkowicie zamortyzowany zostało wysłane do producenta (powiązanego kapitałowo, posiada większość udziałów w naszej Spółce) na przegląd (urządzenie nie jest już objęte gwarancją). Podczas przeglądu stwierdzono, że urządzenie posiada wadę konstrukcyjną uniemożliwiającą dalszą eksploatację tego urządzenia i w związku z tym producent zobowiązał się wymienić urządzenie na nowe ale o innych parametrach technicznych i wyższej wartości niż pierwotne urządzenie (czyli wymiana na nowe i lepsze).
Jakie skutki w podatku dochodowym od osób prawnych będzie miała opisana sytuacja?
Jakie są wymagane dokumenty potwierdzające fakt wymiany urządzenia?
Co z amortyzacją wymienionego urządzenia?
Jaki wpływ ma fakt, że producentem urządzenia jest jednocześnie nasz właściciel (niemiecka Spółka z o.o.)?
Jak należałoby postąpić w przypadku, gdyby wymiana była dokonana w ramach gwarancji - wymiana starego urządzenia na nowe takie samo lub lepsze, gdyż takich samych nie ma już w ofercie?