Pytanie
Spółka akcyjna ma podpisaną umowę agencyjną ze spółką zależną (100%). W ramach tej umowy spółka zależna wykonuje usługę sprzedaży towaru należącego do spółki akcyjnej. Przychód z tej sprzedaży wykazywany jest w spółce akcyjnej, natomiast przychodem w spółce zależnej jest prowizja (ok. 33%) od tej sprzedaży. Spółka zależna odpowiada za rozliczenie utargów oraz braki w towarze na sklepie przed spółką akcyjną. Sprzedaż prowadzona jest na kasie fiskalnej spółki zależnej, w lokalu wynajmowanym przez spółkę zależną i za pomocą pracowników tej spółki. Teraz planujemy wprowadzić trochę inne rozwiązanie, przy czym umową agencyjna pozostaje bez zmian. Natomiast w spółce zależnej nastąpi jedna zmiana polegająca na tym, że pracowników spółki zależnej ma zastąpić firma niezależna prowadzona przez osobę fizyczną (PIT). Ta nowa firma otrzymywać będzie prowizję od sprzedanego towaru (ok. 13%) od spółki zależnej, czyli spółka zależna podzieli się swoją uzyskaną prowizją z tym podmiotem.
Czy sprzedaż będzie prowadzona przez właściciela czy przez jego pracowników nie będzie miało wpływu na postanowienia umowy?
Spółka zależna będzie rozliczała nową spółkę z efektów pracy (sprzedaży). Do "obowiązków" nowej firmy będzie należało m.in.: przyjęcie towaru do sklepu, jego ekspozycja, sprzedaż, obsługa zwrotów od klientów, obsługa kasy (fiskalnej należącej do spółki zależnej i fizycznej, za którą będzie odpowiadać), utrzymywanie porządku na sklepie.
W jaki sposób nowa firma powinna rozliczać swoje przychody (prowizję)?
Czy podlega to pod działalność osoby fizycznej w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa czy też należy traktować to jako działalność wykonywaną osobiście?
Jak wyglądają kwestie związane z opodatkowaniem i ewentualnym oskładkowaniem ZUS takiego przychodu?