Pytanie
Pracownik zatrudniony był na umowę na czas próbny na 3 miesiące od 1 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Od 1 stycznia 2012 r. zawarto z nim umowę na czas określony na 2 lata.
Czy w świetle obowiązujących przepisów po skończonym okresie próbnym należy wystawić świadectwo pracy?
A co w przypadku, gdy umowa o pracę zawarta na okres 2 lat kończy się 14 lutego 2012 r., czy trzeba będzie wystawić świadectwo, gdy osoba ta zostanie zatrudniona na czas nieokreślony od 15 lutego 2012 r.?