Pytanie
Spółka rozpoczyna przebudowę budynku na placówkę świadczącą całodobowa opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i w podeszłym wieku. Art. 41 ust. 12 i 12a u.p.t.u. określa stawkę 8% podatku do budowy, przebudowy obiektów budowlanych.
Jak rozumieć słowo "budowa" lub "przebudowa" obiektu?
Czy tylko jako roboty budowlane, czy ogół czynności z punktu widzenia inwestora, tj. projektowanie, opracowanie dokumentacji, nadzór budowlany i same roboty budowlane?
Art. 41 ust. 12a u.p.t.u. VAT 8% stawkę podatku przypisuje tylko budynkom "instytucji ochrony zdrowia" świadczących usługi zakwaterowania z opieką.
Według. jakiego kryterium lub definicji kwalifikować te "instytucje ochrony zdrowia"?