Pytanie
Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży towarów z pominięciem własnego magazynu - transport kierowany jest od dostawcy, bezpośrednio do odbiorcy. W związku z przekroczeniem progu obrotu są prowadzone księgi rachunkowe. Zaliczka na PIT płacona jest w sposób uproszczony - na podstawie dochodu osiągniętego w 2010 r. W polityce rachunkowości firmy ustalono, że zakup towarów odnoszony jest bezpośrednio w koszty.
Czy dopuszczalne jest rozwiązanie, zgodnie z którym, na koniec roku przy sporządzeniu sprawozdania finansowego towary, które zostały wyfakturowane przez dostawców, a nie zostały sprzedane, wykazywane są jako towary w drodze i nie stanowią kosztu podatkowego?