Od początku roku w województwie łódzkim trwa ekologiczno-edukacyjna kampania pt. "Zgnieć butelkę". Kładzie nacisk na promocję dobrych praktyk – zgniatanie odpadów, zwłaszcza butelek, opakowań kartonowych i puszek, a przez to redukowanie ich objętości.

Gospodarstwa domowe generują coraz więcej odpadów. Niemalże każdy produkt spożywczy pozostawia po sobie jednorazowe opakowanie, które trafia do kosza, a produktem najczęściej wypychającym nasze worki na śmieci są butelki PET. Każdego roku statystyczny Polak wyrzuca ich ok. 3 kg.

W ramach łódzkiej kampanii idea recyklingu promowana jest w mediach, na billboardach i innych nośnikach miejskich tj. citylightach, autobusach oraz podczas masowej imprezy integracyjnej "Zgnieć i zjedź", która odbędzie się w styczniu lub w lutym 2012 roku na stoku narciarskim Góra Kamieńsk. Prowadzone będą także działania PR oraz niekonwencjonalne metody promocji tj. "FLASH-MOBY".

Opracowanie: Łukasz Matłacz
Źródło: www.zgniecbutelke.pl, stan z dnia 23 stycznia 2012 r.